Strona główna > Działania niepożądane

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Zgłoś niepożądane działanie leku

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 

Jeżeli chcą Państwo zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło podczas stosowania leków Grupy Chiesi, prosimy o:

 • wydrukowanie Formularza Zgłoszenia Działania Niepożądanego,
 • dokładne uzupełnienie minimum informacji wymaganych do uznania zgłoszenia za ważne:
  • inicjałów, płci lub wieku pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie,
  • imienia i nazwiska osoby dokonującej zgłoszenia,
  • w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adresu miejsca wykonywania tego zawodu,
  • podpisu osoby dokonującej zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie jest przekazywane drogą elektroniczną,
  • nazwy produktu leczniczego, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania niepożądanego,
  • opisu wywołanego działania niepożądanego,
 • podpisanie i wysłanie scanu zgłoszenia na adres e-mail info-pl@chiesi.com lub faksem pod numer
  (22) 652 37 79,
 • wysłanie oryginału dokumentu pocztą na adres Chiesi Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134 ,
  02-305 Warszawa.

Będziemy wdzięczni za przekazanie jakichkolwiek dodatkowych informacji, poza wymaganym minimum, dotyczących działania niepożądanego. Ułatwi nam to ustalanie związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a reakcją.

 

Prosimy również o informowanie nas o:

 • działaniach niepożądanych leku wynikających z narażenia zawodowego w zakresie ekspozycji na działanie gotowej postaci tego leku,
 • braku działania leku,
 • zastosowaniu leków u kobiet w ciąży lub karmiących,
 • wadach jakościowych dotyczących leków Grupy Chiesi.UWAGA: W celu pilnego zgłoszenia działania niepożądanego lub wady jakościowej produktu Grupy Chiesi, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 665 001 303.

Formularze zgłoszenia:

 

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dla pacjenta

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dla lekarza

 

Formularz zastosowania produktu leczniczego w okresie ciąży

 

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych dobrowolnie podanych w celu związanym ze zgłoszeniem działania niepożądanego jest Chiesi Farmaceutici S.p.A. z siedzibą w Via Palermo 26/A - 43122 Parma (Włochy). Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgłoszenia i zapytania w związku ze zgłoszeniami działań niepożądanych należy kierować na adres Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, działającego w imieniu administratora danych.