Search results


Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
You searched for:
Results: 37
1

Neonatologia

Zwykle poród występuje między 37. a 42. tygodniem ciąży. Do tego czasu płód jest już wystarczająco uformowany i rozwinięty, aby mógł przystosować się do życia poza macicą. Czasem jednak do porodu może dojść przed 37. tygodniem ciąży. W takim przypadku...
2

Transplantologia

Transplantologia – przeszczepianie narządów.   Przeszczepienie narządu, na przykład takiego jak nerka czy wątroba, jest ratującą życie nowoczesną metodą leczenia pacjentów, u których narząd taki, z jakiegoś powodu przestał funkcjonować prawidłowo....
3

Choroby Rzadkie

Termin rzadkie odnosi się do chorób, które dotykają ograniczonej liczby osób z częstością występowania poniżej określonego poziomu, co zostało uregulowane w ustawodawstwie poszczególnych państw. W UE próg ten został ustalony na poziomie 0,05% populacji,...
4

Układ Oddechowy

Firma Chiesi Farmaceutici jest w pełni oddana opiece i podnoszeniu jakości życia osób cierpiących na choroby układu oddechowego, takie jak astma i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). Zarówno astma, jak i POChP charakteryzuje ograniczona wydolność dróg...
5

Działania niepożądane

Zgłoś niepożądane działanie leku Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.   Jeżeli chcą Państwo zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło podczas stosowania leków Grupy Chiesi,...
6

O nas

Grupa Chiesi, jeden z liczących się na świecie producentów nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań leczniczych, koncentruje się na kilku obszarach terapeutycznych obejmujących przede wszystkim choroby układu oddechowego ze specjalizacją w leczeniu astmy i POChP, neonatologię,...
7

Historia

-
8

Misja I Wartości

WIZJA: Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Chiesi, znanej w branży farmaceutycznej z poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, prowadzenia badań, które służą poprawie jakości ludzkiego życia. MISJA: Stanowimy wyjątkowy zespół ludzi, charakteryzujący się wiarą w...
9

Kierownictwo

-
10

Raport roczny

-
11

Badania i Rozwój

Innowacja jest siłą napędową każdego technologicznie zaawansowanego sektora, ale w przypadku przemysłu farmaceutycznego odgrywa rolę kluczową, gdyż dotyczy zdrowia i jakości życia ludzi. Dla Chiesi badania i rozwój są tak naprawdę czynnikiem ludzkim i technologicznym, a w parze...
12

Obszary Terapeutyczne

-
13

Produkty

-
14

Odpowiedzialność w biznesie

CHIESI POLAND, jako członek Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest sygnatariuszem:   Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, który wyznacza normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych,...
15

Etyka

Aby przyczynić się do wspólnego dobra postępowanie etyczne jest podstawowym elementem w działalności CHIESI POLAND i wyrazem odpowiedzialności wobec partnerów, z którymi współpracuje, jak i ludzi, którzy tworzą firmę. Każdego dnia we wszystkich...
16

Transparentność

Kodeks Przejrzystości   Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od wielu lat stanowi siłę napędową postępu opieki nad pacjentem i rozwoju innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz...
17

Fundacja Chiesi

Założona w 2005 r. Fundacja Chiesi Onlus jest organizacją typu non-profit, która stara się spożytkować wiedzę firmy Chiesi w celu promocji zdrowia i łagodzenia cierpień pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i chorobami...
18

Wsparcie Dla Organizacji Pacjentów

Grupa Chiesi dostarczając pacjentom nowoczesne rozwiązania w trosce o ich zdrowie równocześnie wspiera lokalne działania na rzecz edukacji  i profilaktyki zdrowotnej prowadzone przez organizacje pacjentów i inne podmioty działające w zakresie ochrony zdrowia....
19

Mapa strony

-
20

Kariera

Możliwości rozwoju w Chiesi Poland: Wspieramy rozwój zawodowy i umiejętności indywidualne pracowników tworząc Indywidualne Plany Rozwoju.  Zapewniamy możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych odbywających się przez cały rok. Nasi...
21

Cookies

Dla Państwa wygody strona oraz www.chiesi.pl zwana dalej serwisem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy,...
22

Kontakt

NIP: 527-24-56-136 REGON: 015889708 KRS: 0000223692 Wysokość Kapitału Zakładowego: 5.000.000,00 zl Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego      
23

Aktualności

-
24

Search result

-
25

Term of use

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej   O ile Chiesi Poland Sp z o.o. nie dostarcza wyraźnej pisemnej deklaracji, cała zawartość witryny http://www.chiesi.pl jest chroniona, jeśli chodzi o użytkowanie, oraz całkowite i częściowe powielanie i rozpowszechnianie,...
26

Registration

-
27

Informacja

TEST
28

Bramitob®

300 mg/4 ml, roztwór do nebulizacji    Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na stronie internetowej www.chiesi.pl mają wyłącznie charakter informacyjny,...
29

Budiair®

200 mikrogramów/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, roztwór     Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na stronie internetowej www.chiesi.pl...
30

Budiair® (Jet)

200 mikrogramów/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, roztwór opakowanie z komorą inhalacyjną Jet    Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na...
31

Curosurf®

80 mg/ml, zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowegoFrakcja fosfolipidów z płuc świni    Zgłoś niepożądane działanie leku.   Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na stronie internetowej...
32

Envarsus®

Envarsus 0,75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiuEnvarsus 1 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiuEnvarsus 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu    Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w...
33

Flamexin®

20 mg, tabletki    Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na stronie internetowej www.chiesi.pl mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane...
34

Fostex®

(100 mikrogramów + 6 mikrogramów)/dawkę, aerozol inhalacyjny, roztwórLek przeznaczony do stosowania u dorosłych.    Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści...
35

Holoclar®

79 000 - 316 000 komórek/cm2, tkanka zastępcza żywa    Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na stronie internetowej www.chiesi.pl mają wyłącznie...
36

Peyona®

20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny    Zgłoś niepożądane działanie leku.    Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na stronie internetowej www.chiesi.pl mają wyłącznie...
37

Atimos®

12 mikrogramów/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, roztwór  Obszar terapeutyczny: Układ oddechowy   Zgłoś niepożądane działanie leku.   Jeżeli jesteś lekarzem bardzo prosimy zaloguj się ... (strona w przygotowaniu) Treści zamieszczone na stronie...