Strona główna > > 12 września WE ACT...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

12 września WE ACT DAY! - We Actively Care for Tomorrow

Data: 14/09/2018

O tym, jak ważne jest zapewnienie współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości, nie trzeba nas przekonywać. Słyszymy w mediach o znaczeniu ekologicznego podejścia, o nieinwazyjnym współistnieniu z otaczającą nas przyrodą, ale i o rabunkowej polityce niektórych koncernów, czy nawet państw, nieliczących się z wpływem na funkcjonowanie naszej planety.

Jak nasza firma włącza się do nurtu dbającego o zrównoważony rozwój dowiedzieliśmy się już w trakcie sierpniowego Spotkania Cyklicznego. Zobaczyliśmy film i usłyszeliśmy o tym, że strategia  Firmy Chiesi zakłada prowadzenie biznesu, zgodnie z poszanowaniem zasobów naturalnych i osiąganiem równowagi w rozwoju firmy.

Więcej o ogólnoświatowej IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU mogliśmy przeczytać w poprzednim wydaniu naszego dodatku do gazety.

Przypomnę, że Firma Chiesi wspierając Agendę Zrównoważonego Rozwoju stworzyła Manifest określający nasze zasady funkcjonowania. Symboliczne składanie podpisów przez właścicieli firmy oraz dyrektorów zarządzających miało miejsce podczas tegorocznego  Annual Meeting w Parmie.

12 września 2018 stał się początkiem szerokiej akcji, w całej organizacji Chiesi. Na ten dzień zaplanowano spotkania z pracownikami w Parmie oraz we wszystkich oddziałach Chiesi, aby wzbudzić w nas świadomość wpływu jaki ma, prowadzona przez naszą firmę działalność, na środowisko i lokalną społeczność.

W naszym biurze w czasie takiego spotkania, mówiliśmy o kilku wymiarach dbania o otaczający nas świat, o  tym, że nie można eksploatować zasobów środowiska naturalnego tylko dla siebie, ale należy pozostawić coś dla przyszłych pokoleń.
Spotkanie rozpoczął film, wyjaśniający powody, dla których Chiesi angażuje się przygotowany przez Marię Paolę Chiesi, która zajmuje się wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju w całej korporacji.

Pierwszy z zaproszonych gości - Reprezentant Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w wystąpieniu „Biznes społecznie odpowiedzialny – jak działają najlepsi na rynku” opowiedział o polskich praktykach  zrównoważonego rozwoju. O takim podejściu firm do planowania i procesu decyzyjnego, które ukierunkowane jest na ochronę środowiska i ograniczenie eksploatowania zasobów, dopasowanym do strategii każdego odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

„Jak ekologicznie funkcjonować w biurowcu” wyjaśniał Zarządca budynku Eurocentrum OFFICE COMPLEX, w którym mieści się nasze biuro. Mogę śmiało powiedzieć, że ta prezentacja „otworzyła nam oczy”, bo o wielu ekologicznych rozwiązaniach zastosowanych w projektowaniu i korzystaniu z biurowca nie mieliśmy świadomości. Nie wszyscy wiedzieli również, że pracujemy w miejscu, które spełnia najwyższe standardy eko, jakimi może poszczycić się budynek biurowy, a cały kompleks otrzymał Certyfikat Platynowy i o tym, że hodowla pszczół położona na dachu biurowca, to najwyżej położona pasieka w Polsce.

Na zakończenie Dyrektor Generalny Krzysztof Łokaj  wyjaśnił czym są „Cele zrównoważonego rozwoju w strategii Chiesi”. Mówił o tym, jak działania naszej firmy wpisują się w działania ogólnoświatowe i czym dla nas jest etyczna praca z poszanowaniem środowiska i działanie na rzecz lokalnej społeczności.

weact3

Tego dnia ubrani byliśmy w kolorze Celu 10 „Mniej Nierówności”,  który przyświeca naszej lokalnej działalności społecznej w Polsce, bo przecież pracownicy Chiesi Poland dedykują jeden dzień w roku na wspólną pracę na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (o czym przeczytacie na sąsiednich stronach).

12 ego września pracownicy we wszystkich oddziałach Chiesi symbolicznie podpisywali  Manifest, określający nasze zasady funkcjonowania w strategii zrównoważonego rozwoju. (Tekst manifestu powyżej). Swój podpis pod nim można złożyć w biurze, ponieważ dokument umieszczony został w Sali konferencyjnej Capri, czyli naszej „dużej” Sali.

weactpl_1