Strona główna > > Chiesi przyspiesza,...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi przyspiesza, aby osiągnąć pełne zrównoważenie pomimo pandemii Covid-19

Data: 23/06/2021
  • Zapewnienie ciągłości opieki medycznej dla pacjentów było najwyższym priorytetem podczas pandemii Covid-19.
  • Koncentracja na różnorodności i integracji w miejscu pracy: 53% wszystkich pracowników to kobiety - wskaźnik kobiet jest jeszcze wyższy w dziale badań i rozwoju (64%).
  • Wszystkie działania firmy w 2020 roku, dane i liczby są dostępne w Raporcie Rocznym i Zrównoważonego Rozwoju Grupy Chiesi 2020, dostępnym poprzez dedykowaną mikro stronę chiesieverystorycounts.com

 

Parma (Włochy), 23 czerwca 2021 r. - Chiesi, międzynarodowa grupa farmaceutyczna skoncentrowana na badaniach naukowych, przyspieszyła swoją drogę do stania się firmą w pełni zrównoważoną, pomimo niezwykle trudnego roku 2020, który został przyćmiony przez pandemię Covid-19. Jest to wątek przewijający się przez Raport Roczny i Zrównoważonego Rozwoju Chiesi 2020, opowiedziany słowami ludzi z całego świata w ramach akcji #EveryStoryCounts.

 

Grupa w 2020 roku odnotowała solidne wyniki finansowe, osiągając przychody w wysokości 2 229 milionów euro, co oznacza wzrost o 11,8% w porównaniu z rokiem 2019. Zapewnia to Chiesi impuls do kontynuowania podróży transformacyjnej, aby stać się pierwszą na świecie w pełni zrównoważoną firmą farmaceutyczną, w której generowanie wartości dla planety i społeczeństwa umożliwia tworzenie innowacji, postępu i dobrobytu.

 

Przejrzysta metodologia pomiaru wpływu, integrująca zagadnienia ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) oraz ramy wpływu

Podobnie jak w poprzednich latach, Chiesi raportuje swoje działania zgodnie z kompleksowym połączeniem wielu narzędzi i ram. Jeffrey'a Sachsa z Columbia Center on Sustainable Development, która ocenia wpływ działalności Chiesi poprzez analizę produktów, procesów, globalnego łańcucha wartości i obywatelstwa korporacyjnego, w pełnej zgodności z Agendą Narodów Zjednoczonych 2030 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Raport roczny i raport o zrównoważonym rozwoju firmy Chiesi spełniają ponadto standardy Global Reporting Initiative, organizacji non-profit powołanej w celu wspierania firm w raportowaniu wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, B Impact Assessment™ stworzonej przez B Lab, organizację non-profit stojącą za certyfikacją B Corp, oraz SDG Action Manager od UN Global Compact i B Lab.

 

Opieka medyczna nad pacjentami najwyższym priorytetem podczas pandemii

W roku, który nie przypominał żadnego innego w historii Grupy, firma Chiesi nieustannie pracowała na rzecz ochrony pacjentów i zapewnienia im niezakłóconego dostępu do ratujących życie zabiegów medycznych, pomimo zakłóceń w dostawach i publicznej służbie zdrowia spowodowanych pandemią. Firma powołała specjalny zespół, który koordynował zbieranie i przekazywanie darowizn finansowych i rzeczowych w celu wsparcia społeczności w czasie zagrożenia wirusem Covid-19. Ponadto firma Chiesi utrzymała produkcję produktów medycznych, zwłaszcza tych, które były niezbędne lub potrzebne do leczenia rzadkich chorób. W sumie firma bezpośrednio przekazała lub zebrała ponad 10,6 mln euro, z czego ponad 3,5 mln euro przekazała na projekty charytatywne w rejonie Parmy i w całych Włoszech.

"Pandemia bardzo zmieniła świat w czasach, które i tak już były transformacyjne. W tym kontekście przeciwności losu i konieczności radzenia sobie z nieznanym, jestem wdzięczny za organizację, jaką okazaliśmy się być. Mobilizacja pracowników Chiesi wykroczyła poza zakres naszej działalności i potwierdziła wartości, które wspólnie wyznajemy. Nasze podejście do wartości wspólnych, jako certyfikowanej organizacji B Corp i Benefit Corporation, pokazuje, że wartości które wyznajemy stanowią solidny fundament, którego nasza firma potrzebuje aby sprostać wyzwaniom naszych czasów" - powiedział Ugo Di Francesco, Prezes Zarządu Grupy Chiesi.

 

Od koncentracji na produkcie do pełnego skoncentrowania się na pacjencie

W 2020 roku firma Chiesi przeznaczyła ponad 20% swoich przychodów na badania i rozwój, dzięki czemu znalazła się na pierwszym miejscu wśród włoskich firm farmaceutycznych pod względem liczby zgłoszonych patentów. Podjęto również zobowiązanie do przyspieszenia transformacji swojej działalności i kultury korporacyjnej w kierunku przyjęcia holistycznej i skoncentrowanej na pacjencie perspektywy na każdym etapie cyklu rozwoju produktu. Usprawnienie marki Grupy - z trzema obszarami Air, Rare i Care zainspirowanymi niemedycznym językiem używanym przez pacjentów - oraz ponowne wprowadzenie tożsamości wizualnej Chiesi na początku 2021 roku są bezpośrednimi rezultatami ciągłej ewolucji Grupy w kierunku włączenia empatii wobec doświadczeń pacjentów do wszystkich procesów biznesowych.

Kilka nowych strategicznych współprac z partnerami zewnętrznymi, które Chiesi nawiązała w 2020 roku, pomoże jeszcze bardziej wzmocnić podejście zorientowane na pacjenta. Obejmuje to współpracę z firmą Moderna, firmą biotechnologiczną będącą pionierem w dziedzinie terapii z wykorzystaniem mRNA, w celu opracowania nowych terapii przeciwko tętniczemu nadciśnieniu płucnemu. Innym przykładem innowacyjnego podejścia firmy Chiesi do pacjenta jest jej inwestycja w firmę Cyclica. Ta kanadyjska firma biotechnologiczna neo pracuje nad decentralizacją procesu odkrywania leków za pomocą innowacyjnej technologii AI z nadzorem nad uczeniem się, służącej do przewidywania właściwości molekularnych w fazie badawczo-rozwojowej, w celu zmniejszenia odsetka osób rezygnujących z badań oraz skrócenia czasu, jaki upływa od etapu badań do etapu pacjenta.

 

Ciągła koncentracja na Różnorodności i Równości w miejscu pracy

Pomimo wyzwań związanych z organizacją miejsca pracy w związku z pandemią, Chiesi zwiększyła liczbę pracowników do 6 389 w 2020 roku, co stanowi wzrost o około 9% w stosunku do roku poprzedniego. Około 53% pracowników Grupy oraz ponad jedna czwarta kadry kierowniczej i menedżerów wyższego szczebla to kobiety. Odsetek kobiet wśród pracowników jest jeszcze wyższy w obszarze badań i rozwoju (64%).

Pozycja Chiesi jako lidera w dziedzinie różnorodności i równości w miejscu pracy została po raz kolejny udowodniona w corocznym rankingu "Financial Times" Diversity Leaders, w którym firma zajęła 10 miejsce na świecie. W rankingu oceniono 850 europejskich pracodawców pod względem różnorodności płci, wieku, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności i orientacji seksualnej w ich zespołach pracowniczych. Chiesi jest jedną z zaledwie dwóch włoskich firm w pierwszej dziesiątce i zajmuje 1. miejsce w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Chiesi nadal angażuje się w zwiększanie różnorodności i równości w miejscu pracy. Po utworzeniu Komitetu ds. Różnorodności i Włączenia w 2019 r., firma ustanowiła Komitet ds. Równości Płci w 2020 r. W 2021 roku Chiesi opracowuje i wdraża plan działania na rzecz ulepszonych praktyk rozwoju talentów kobiet, aby zlikwidować lukę między płciami. 

 

Chiesi podnosi poziom ambicji w kierunku neutralności węglowej

Po pierwszym ogłoszeniu w 2019 r., w maju 2021 r. firma Chiesi ogłosiła swój plan osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 r. w odniesieniu do bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych (GHG) i pośrednich emisji GHG z zakupionej energii elektrycznej i ciepła (zakresy 1 i 2) oraz do 2035 r. w odniesieniu do wszystkich innych pośrednich emisji GHG (zakres 3) na stronie www.actionoverwords.org. Będzie to obejmować 90% redukcję emisji z urządzeń inhalacyjnych firmy Chiesi w porównaniu z rokiem 2019, dzięki planowanemu wprowadzeniu innowacyjnego propelentu o niskim potencjale globalnego ocieplenia.

 

 Ekologiczna transformacja Chiesi w energię na skalę globalną

W 2020 roku wszystkie włoskie zakłady firmy Chiesi, odpowiadające za około 80% całkowitego zużycia energii, były zasilane w 100% energią odnawialną. Grupa podpisała nowy kontrakt na dostawy energii na lata 2021 i 2022 z farmy wiatrowej MELFI II, nowej farmy wiatrowej zlokalizowanej w obszarze o silnym wietrze w regionie Apulii (Włochy). 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w zakładach w Parmie pochodzi z wysokiej jakości źródeł odnawialnych; 2,6% jest wytwarzane z własnych zakładów Chiesi (autoprodukcja) o łącznej mocy 780 kW (+670 kW w porównaniu z rokiem poprzednim). W 2021 roku Chiesi zamierza zakończyć przejście na 100% odnawialną energię elektryczną we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Całkowite zużycie energii w 2020 roku spadło o 15% w porównaniu do 2019 roku. Było to spowodowane głównie zmniejszeniem zużycia energii przez flotę samochodową ze względu na pandemię Covid-19. Nowa siedziba główna Grupy w Parmie (Włochy), zainaugurowana w 2020 r., jest również całkowicie ekologicznym budynkiem i posiada certyfikat LEED Platinum, najwyższy poziom międzynarodowego systemu oceny zrównoważonego rozwoju budynków promowanego przez Green Building Council.

 

###

 

O Grupie Chiesi

Chiesi, z siedzibą w Parmie we Włoszech, jest międzynarodową grupą farmaceutyczną i medyczną, prowadzącą badania naukowe od ponad 85 lat, działającą w 30 krajach i zatrudniającą ponad 6 000 pracowników (Grupa Chiesi). Aby zrealizować swoją misję poprawy jakości życia ludzi poprzez odpowiedzialne działanie na rzecz społeczeństwa i środowiska, Grupa prowadzi badania, opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne leki w trzech obszarach terapeutycznych: AIR (produkty i usługi wspierające oddychanie, od noworodków po populacje dorosłych), RARE (leczenie pacjentów z rzadkimi i ultra rzadkimi chorobami) oraz CARE (produkty i usługi wspierające opiekę specjalistyczną i samoopiekę skierowaną do konsumentów). Centrum Badań i Rozwoju Grupy ma siedzibę w Parmie i współpracuje z 6 innymi ważnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi we Francji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Wielkiej Brytanii i Szwecji w celu promowania swoich programów przedklinicznych, klinicznych i regulacyjnych. Od 2019 roku Chiesi jest największą na świecie grupą farmaceutyczną posiadającą certyfikat B Corp. Chiesi Farmaceutici S.p.A. zmieniła swój status prawny na Korporację Benefit w 2018 roku, poprzez włączenie podwójnego celu tworzenia wspólnej wartości, a także generowania wartości dla swojej firmy, dla społeczeństwa i środowiska. Globalny ruch B Corp promuje biznes jako siłę na rzecz dobra. Ponadto, jako Benefit Corporation, Chiesi Farmaceutici S.p.A. jest zobowiązana przez prawo do uwzględnienia celów wspólnych korzyści w swoim statucie oraz do składania rocznych sprawozdań w sposób przejrzysty. Grupa zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej do końca 2035 roku.

 www.chiesi.com

 

Kontakt dla prasy::

 

Alessio Pappagallo

Press Office Manager

Phone +39 339 589 483,

Email a.pappagallo@chiesi.com