Strona główna > > Grupa Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Grupa Chiesi nawołuje do #ActionOverWords w walce ze zmianami klimatu

Data: 11/05/2021

Grupa Chiesi, największa międzynarodowa firma farmaceutyczna posiadająca certyfikat B Corp, wzmacnia cel neutralności węglowej do 2035 r. poprzez kampanię #ActionOverWords zachęcającą do podejmowania wymiernych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i zachęcającą do odpowiedzialności.

 

Parma (Włochy), 10 maja 2021 r. - Grupa Chiesi, międzynarodowa grupa farmaceutyczna i farmaceutyczno-zdrowotna koncentrująca się na badaniach naukowych, przedstawia swój plan osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 r. w zakresie bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych (GHG) i pośrednich emisji GHG wynikających z zakupu energii elektrycznej i cieplnej (zakres 1 i 2) oraz do 2035 r. w zakresie wszystkich innych pośrednich emisji GHG (zakres 3) na stronie www.actionoverwords.org. Grupa Chiesi jako Benefit Corporation oraz firma z certyfikatem B Corp zobowiązana jest do prowadzenia swojej działalności w sposób zapewniający długoterminowy zrównoważony rozwój, poprzez minimalizowanie wpływu swoich produktów i działań na środowisko. Ten plan neutralności węglowej jest ważnym kamieniem milowym na drodze Chiesi do realizacji tej misji.

 

Cele redukcyjne Chiesi zostały zatwierdzone przez Science Based Target Initiative (SBTi) i są zgodne z najbardziej ambitnym celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej do 2100 roku.  Jednak cele firmy Chiesi wykraczają poza te wymagania.

 

Aby stać się neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 roku, Grupa Chiesi podejmie poniższe działania:

  • Do 2030 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na jednostkę sprzedanych produktów inhalacyjnych o ponad 80% w porównaniu do emisji z 2019 r. Do 2035 r. ambicją jest ograniczenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 wynikających ze stosowania sprzedawanych produktów o 90% w porównaniu z 2019 r., dzięki nowemu propelentowi o niskim potencjale globalnego ocieplenia stosowanemu w inhalatorach.
  • Do roku 2030 zmniejszenie bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych (zakres 1) oraz pośrednich emisji gazów cieplarnianych związanych z zakupem energii elektrycznej i cieplnej (zakres 2) o 50% w porównaniu z rokiem 2019. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę operacji biznesowych, utrzymanie 100% zużycia energii odnawialnej w zakładach Chiesi, które już to osiągnęły i przejście na 100% energii odnawialnej w pozostałych zakładach oraz elektryfikację floty samochodowej.
  • Zobowiązanie się do ujawnienia wykazu emisji za pośrednictwem Carbon Disclosure Project do drugiego kwartału 2021 roku, w tym emisji bezpośrednich i pośrednich (zakres 1, 2 i 3). Dzięki temu firma stanie się jeszcze bardziej przejrzysta, a wykaz emisji Chiesi będzie co roku porównywany z innymi firmami z branży.
  • Dodanie maksymalnej wiarygodności i zaufania do swojego zaangażowania poprzez współpracę z uznanym na całym świecie procesem specyfikacji PAS 2060 w celu wykazania wartości i skuteczności planów Chiesi, w tym działań łagodzących, kompensacji emisji gazów cieplarnianych oraz weryfikacji przez niezależną stronę trzecią.

 

Grupa Chiesi ogłasza swój plan redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach nowej kampanii #ActionOverWords, która podkreśla znaczenie większego globalnego ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju korporacji. Chiesi nie jest pierwszą firmą, która publicznie zobowiązała się do redukcji emisji dwutlenku węgla, ale jako największa farmaceutyczna firma posiadająca certyfikat B Corp, chce wykorzystać ten przełomowy moment do rozpoczęcia rozmowy na temat działań korporacyjnych oraz potrzeby przejścia od celebrowania zobowiązań do celebrowania wymiernych postępów.

 

Poprzez kampanię #ActionOverWords, Chiesi chce przełamać język korporacyjnych zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zobowiązania te często skupiają się na słowach, a nie na działaniach zmierzających do ich realizacji, stosując zamiennie takie terminy jak neutralność węglowa, net zero i neutralność klimatyczna, w zależności od tego, który z nich brzmi bardziej imponująco. Jednak do tej pory tylko kilka z nich odwołuje się do oficjalnych standardów, aby mierzyć postęp w realizacji swoich zobowiązań na poziomie poszczególnych firm. Na razie istnieje to tylko w przypadku neutralności węglowej.  Zobowiązania przedsiębiorstw nie są spójne, jeśli działania zmierzające do ich realizacji nie są niezależnie weryfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wiele zobowiązań nie obejmuje również emisji pośrednich, które występują w łańcuchu wartości firmy oraz podczas użytkowania produktów, znanych jako emisje zakresu 3. Zobowiązania Chiesi obejmują zakresy 1, 2 i 3 i zostały zatwierdzone przez SBTi, a działania łagodzące zostały niezależnie zweryfikowane w ramach procesu specyfikacji PAS 2060.

 

"Nadszedł czas, aby ogłaszać komunikaty, które coś znaczą i zachęcają do odpowiedzialności", mówi Ugo Di Francesco, CEO Grupy Chiesi.  "Firmy powinny być rozliczane z wywiązywania się ze swoich zobowiązań, a społeczeństwo nie powinno zapominać o złożonych obietnicach. Dlatego właśnie chcemy zobowiązać się do rzeczy, które można zmierzyć i mamy odwagę publicznie dzielić się naszymi postępami. Dzięki tej kampanii zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas na tej drodze."

 

Kompleksowe i długotrwałe standardy i ramy pomiarowe są niezbędne do wspierania i śledzenia postępów w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego. Pozwalają one przedsiębiorstwom na dokładne i przejrzyste planowanie i realizację celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Pomagają również obywatelom i decydentom politycznym zidentyfikować te środki łagodzące, które stanowią różnicę.

 

"W Chiesi wspieramy wszystkich, którzy przyczyniają się do powstrzymania zmian klimatycznych" - komentuje Maria Paola Chiesi, Dyrektor ds. wspólnej wartości i zrównoważonego rozwoju Grupy Chiesi. "Postrzegamy naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju jako ciągły proces, ciągle się doskonalimy i wyznaczamy sobie coraz to trudniejsze cele. Nasze silne przekonania określają nasze działania i sposób prowadzenia biznesu. Mamy również osiągnięcia, które potwierdzają nasze słowa."

 

Odwiedź stronę www.actionoverwords.org, aby dowiedzieć się więcej o kampanii Chiesi #ActionOverWords, zobowiązaniach do neutralności węglowej i publicznych osiągnięciach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Możesz również przeczytać najnowszy raport zrównoważonego rozwoju Chiesi tutaj oraz Manifest Zrównoważonego Rozwoju We Act tutaj.

 

Więcej informacji na temat działań Grupy Chiesi na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Ogłoszenie to jest zgodne z wieloletnim zobowiązaniem firmy Chiesi do umieszczenia zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego w centrum jej działalności - wykraczając daleko poza redukcję emisji dwutlenku węgla.

  • Grupa Chiesi, międzynarodowa grupa farmaceutyczna i farmaceutyczno-zdrowotna otrzymała certyfikat B Corp w czerwcu 2019 roku. B Lab, organizacja non-profit, która służy jako globalny ruch ludzi wykorzystujących biznes jako siłę do czynienia dobra, oceniła wyniki społeczne i środowiskowe wszystkich oddziałów Chiesi poprzez B Impact Assessment (BIA). Zweryfikowany przez B Lab wynik B Impact Score Chiesi wynosi 87,5 w porównaniu ze średnim wynikiem 50,9 wśród wszystkich firm, które ukończyły BIA.
  • W 2019 roku Chiesi jako pierwsza firma farmaceutyczna publicznie ogłosiła rozwiązanie, które ma na celu rozwiązanie problemu śladu węglowego inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem (pMDI), jednocześnie kontynuując inwestycje w technologię DPI, aby zapewnić szereg opcji terapeutycznych, których potrzebują pacjenci cierpiący na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę układu oddechowego (POChP). Pierwszy inhalator o minimalnej emisji dwutlenku węgla zostanie wprowadzony do 2025 roku i zapewni redukcję śladu węglowego o 90%. Firma Chiesi aktywnie inwestuje 350 mln euro, aby przyspieszyć prace rozwojowe i wprowadzić to innowacyjne rozwiązanie na rynek.
  • Ponadto w 2019 roku firma Chiesi współtworzyła ze swoimi dostawcami pierwszy kodeks postępowania uwzględniający Cele Zrównoważonego Rozwoju, aby określić wspólne wytyczne i wymagać od każdej części łańcucha wartości Chiesi przestrzegania wspólnego zestawu zasad w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego i integracyjnego modelu biznesowego. Jest to tak zwany "Kodeks współzależności".
  • W 2018 roku Chiesi zmieniła swoją strukturę i regulamin, przyjmując nowy status prawny Benefit Corporation we Włoszech i Stanach Zjednoczonych, poprzez włączenie podwójnego celu tworzenia wspólnej wartości, a zatem generowania wartości zarówno dla swojej działalności, jak i dla społeczeństwa i środowiska. Zmiana ta sprawiła, że zrównoważony rozwój stał się umową, prawnie wiążącą i centralnym elementem wszystkich decyzji podejmowanych przez firmę. W 2020 roku Chiesi France pracowała, aby stać się pierwszą "Société à mission" (SAM) branży zdrowotnej, możliwość daną przez francuskie prawo od maja 2019 roku. Zostało to ogłoszone w kwietniu 2021 roku.
  • W marcu 2021 r. firma Chiesi dołączyła do B Corp Climate Collective (BCCC), zobowiązując się do udziału w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) "Race To Zero". Jest to globalna kampania mająca na celu zgromadzenie przywództwa i wsparcia ze strony przedsiębiorstw, miast, regionów i inwestorów na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości. Celem jest nadanie impetu przejściu na gospodarkę o obniżonej emisyjności przed konferencją COP26, na której rządy muszą zwiększyć swój wkład w realizację porozumienia paryskiego.