Strona główna > > Grupa Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Grupa Chiesi opublikowała raport roczny 2019 r.: wygenerowane prawie 2 miliardy euro i uzyskany certyfikat B Corp.

Data: 16/07/2020
  • 1.992,81 mln euro, około 6000 pracowników, redukcja emisji CO2 o 11% i ponad czterokrotny wzrost zużycia energii odnawialnej - to tylko wybrane osiągnięcia Grupy;
  • Raport bazujący na podejściu słynnego amerykańskiego ekonomisty i eseisty Jeffreya Sachsa uwzględniający całościowe wyniki Chiesi: środowiskowe, społeczne i ekonomiczne;
  • Cztery filary dokumentu: Procesy, Produkty i pacjenci, Globalny łańcuch wartości i Obywatelska postawa firmy.

 

Parma, 16 lipca 2020 r. – Chiesi Farmaceutici, międzynarodowy koncern farmaceutyczny prowadzący działalność badawczą (Grupa Chiesi) ogłasza publikację raportu za rok 2019 r. Niniejszy oficjalny dokument, opracowany z pomocą laboratorium Nativa Lab, ilustruje działania Grupy dążące do włączenia zrównoważonego rozwoju do swojego codziennego modelu biznesowego w ramach spółki z certyfikatem B Corp i Benefit Company, a także wyniki finansowe i strategiczne. Raport jest dostępny na stronie internetowej Grupy, www.chiesi.com, wystarczy kliknąć tutaj.

 

Biorąc pod uwagę dane za rok 2019, całkowite przychody Chiesi wyniosły 1,992.81 mln euro, z czego 1.376,4 mln euro wygenerowano w Europie, 340,3 mln euro w krajach wschodzących i 273,1 mln euro w USA. W poprzednim roku przychody Grupy wzrosły o 12,7%. EBIT (zysk przed opodatkowaniem) wzrósł z 362,7 mln euro w 2018 r. do 424,7 mln euro w 2019 r. (21,3% w 2019 r. w porównaniu z 20,5% w 2018 r.). Portfolio dotyczące chorób układu oddechowego pozostaje kluczowym obszarem leczniczym, łącznie 1,213.5 mln euro w 2019 r.

 

Liczba pracowników Chiesi na całym świecie w 2019 r. osiągnęła około 6000, z czego ponad 50% stanowią kobiety. 65% pracowników jest w przedziale wiekowym 30-50 lat. Firma zredukowała emisje CO2 (Zakres 1 - Emisje bezpośrednie, Zakres 2 - Pośrednie rynkowe emisje z zakupionej i wykorzystywanej elektryczności) o 11% w porównaniu z rokiem 2018 i osiągnęła 4,5-krotny wzrost w wykorzystywaniu energii odnawialnej w swoich zakładach i biurach. Pozytywny trend, który napędza cel Grupy, aby osiągnąć neutralność węglową do końca 2035 r.

 

„Rok 2019 przekroczył wszelkie oczekiwania i umożliwił firmie osiągnięcie obrotu w wysokości prawie 2 miliardów euro - potwierdza Ugo Di Francesco, CEO Grupy Chiesi - Wyniki te odzwierciedlają istotny etap rozwoju Grupy, która odnotowała znaczny progres w 2019 r., gdy założono spółki zależne w Australii, Nowej Zelandii oraz Globalny Dział Rzadkich Chorób w Parmie i Bostonie (stan Massachusetts, USA). To tylko niektóre osiągnięcia, których udało się nam dokonać, mierząc się jednocześnie z wieloma wyzwaniami tego roku – roku, w którym byliśmy zmuszeni stawić czoła globalnemu kryzysowi zdrowotnemu, ale także roku, w którym 6 tysięcy osób tworzących firmę wykazało niesamowitą wytrzymałość i zdolność do działania. Z tej okazji chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim na pokładzie Chiesi.”

 

Transparentność to kluczowa kwestia dla Chiesi, w szczególności odnośnie reprezentowania i przekazywania wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko. W związku z powyższym firma zdecydowała się stworzyć raport obejmujący kwestie finansowe, społeczne i środowiskowe, generujący wartość dodaną poprzez pełne i przejrzyste wyjaśnienie wpływu własnego modelu biznesowego na społeczeństwo i środowisko naturalne.

 

Raport był inspirowany analizą zaproponowaną przez znanego amerykańskiego ekonomistę i eseistę Jeffreya Sachsa, tj. o 4 wymiarach, które mają zapewnić kompleksowy przegląd sposobu dostosowania firmy do celów planu zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r.: produkty, procesy, globalny łańcuch wartości i obywatelska postawa firmy.[1]

 

„Ten moment w historii podkreśla, jak istotna dla naszej przyszłości jest odporność i trwałość modeli biznesowych, dlatego też zasadnicze znaczenie ma wdrożenie przez przedsiębiorstwa praktycznych środków mających na celu wykazanie i zarządzanie wpływem, aby zagwarantować prawdziwie zrównoważony rozwój. Kryzys społeczny i środowiskowy, z którym obecnie mierzy się ludzkość, wymaga bezprecedensowego zbiorowego wysiłku - stwierdza Maria Paola Chiesi, szefowa Grupy wartości wspólnej i zrównoważonego rozwoju -. To za mało, że firmy, które stanowią główną siłę napędową rozwoju systemów gospodarczych, deklarują intencje skierowania swoich działań na SDG. Należy całkowicie włączyć te działania do strategii firmy, aby stanowiły dobrą siłę napędową zarówno dla społeczeństwa, jak i biosfery. W tym wypadku raporty zamiast praktyką formalną staną się narzędziem ewolucji”.

 

Analiza działalności Chiesi przedstawia procesy firmy, globalny łańcuch wartości, obywatelską postawę firmy i zaangażowanie wobec pacjentów w czterech obszarach leczniczych Grupy: choroby układu oddechowego, neonatologia, choroby rzadkie i medycyna specjalistyczna. W ten sposób spełnia standardy Global Reporting Initiative, organizacji typu non-profit utworzonej w celu wspierania firm w raportowaniu zrównoważonego rozwoju, łącząc cele raportu dotyczącego wpływu, czyli dokumentu, który Chiesi ma obowiązek publikować co roku jako Benefit Company i który zawiera ocenę przyznaną spółce z certyfikatem B Corp. Informacje przedstawiane są tak, aby podkreślić napotkane i pokonane wyzwania, które dały więcej możliwości rozwoju niż samo zwiększenie wartości osiągniętych wyników.

 

###

O Grupie Chiesi

 

Międzynarodowa Grupa Farmaceutyczna Chiesi z siedzibą w Parmie we Włoszech prowadzi działalność w 29 krajach i jest obecna na rynku farmaceutycznym już od ponad 85 lat. Grupa prowadzi badania oraz opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, w medycynie specjalistycznej i w leczeniu chorób rzadkich. Centrum Badań i Rozwoju Chiesi mieści się w Parmie i współpracuje z 4 innymi kluczowymi ośrodkami badań i rozwoju Grupy we Francji, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie i Szwecji, prowadząc autorskie programy badań przedklinicznych, klinicznych i rejestracyjnych. Grupa zatrudnia około 6000 pracowników. Chiesi to spółka z certyfikatem B Corp.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chiesi.com

 

 

Kontakt dla prasy:

Valentina Biagini
Starszy kierownik ds. komunikacji
Nr tel.: +39 348 7693 623

E-mail: v.biagini@chiesi.com

 

Alessio Pappagallo

Kierownik ds. komunikacji

Nr tel.: +39 339 5897483

E-mail: a.pappagallo@chiesi.com

 

[1] Columbia Center o zrównoważonym rozwoju, „Przystosowywanie korporacji do celów zrównoważonego rozwoju„ – Podsumowanie procedur konferencji, listopad 2019 r.