Strona główna > > Grupa Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Grupa Chiesi zwiększa środki wsparcia dla pracowników, pacjentów i lekarzy w obliczu pandemii COVID-19

Data: 31/03/2020

W obliczu pandemii COVID-19 Grupa Chiesi zwiększa środki wsparcia  dla pracowników, pacjentów i lekarzy

 

  • Grupa przeznacza 3 miliony euro na wsparcie bieżącej sytuacji we Włoszech
  • Podejmowane są nieustanne wysiłki mające na celu utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw i produkcji pomimo podwyższonych ograniczeń we Włoszech i na całym świecie
  • Firma ogłasza również inwestycję w wysokości 1 miliona euro w nowe środki ochrony zdrowia i środki utrzymujące dobry stan pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie i wsparcie dla członków zespołu Chiesi, którzy wciąż kontynuują pracę na terenie zakładu.

 

Parma (Włochy), 27 marca 2020 r. - Chiesi Farmaceutici, międzynarodowy koncern farmaceutyczny prowadzący działalność badawczą (Grupa Chiesi), ogłosił dzisiaj wprowadzenie szeregu nowych środków wsparcia dla pracowników, pacjentów i lekarzy w związku z trwającą pandemią COVID-19. Środki obejmują fundusz w wysokości 3 milionów euro wsparcia dla walki z koronawirusem we Włoszech. Od ogłoszenia stanu wyjątkowego zespoły ds. zarządzania kryzysowego Grupy Chiesi w firmach i spółkach stowarzyszonych wciąż uważnie monitorują rozwój pandemii COVID-19. Zgodnie z ich decyzją wprowadzono szereg środków awaryjnych w celu utrzymania ciągłości dostaw naszych leków w krajach, gdzie prowadzona jest ich dystrybucja, a także środków wsparcia zapewniających dobry stan i zdrowie pracowników, pacjentów i partnerów.

 

Produkcja i dostawa leków

W wyniku dekretu wydanego przez rząd włoski 22 marca, gdzie wezwano do zawieszenia produkcji wszelkich produktów we Włoszech poza niezbędnymi, Grupa Chiesi potwierdziła, że będzie nieprzerwanie kontynuować produkcję wszystkich leków Spółki w naszych zakładach we Włoszech oraz za granicą. Produkcja będzie także kontynuowana przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Na dzień dzisiejszy kontynuujemy pracę i jesteśmy w stanie realizować dostawy leków w ramach standardowych kanałów produkcji i dystrybucji z naszych zakładów produkcyjnych we Włoszech, Brazylii i Francji. W dalszym ciągu rozwijają się także nasze działania na skalę światową.

 

Dbamy o naszych pracowników i partnerów

W obliczu pandemii zespoły ds. zarządzania kryzysowego Grupy Chiesi we wszystkich filiach nieustannie pracują nad wdrażaniem środków mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników, zgodnie z wytycznymi odpowiednich instytucji oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Powyższe działania obejmują cztery filary główne: ochrona, współdzielenie, informowanie i szkolenie. Wyznaczyliśmy stanowiska pracy, na których obecność na miejscu jest niezbędna do utrzymania ciągłości działalności oraz zapewniliśmy wsparcie technologiczne i sprzęt niezbędny, aby pozostali członkowie zespołu Chiesi mogli bez przeszkód pracować z domu. Obecnie skuteczna polityka pracy obejmuje również wszystkie funkcje biznesowe.

Wdrożyliśmy rygorystyczne procesy mające na celu ochronę zdrowia pracowników przebywających w naszych zakładach, w tym wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości od innych i nowe zasady higieniczne jako uzupełnienie istniejących rutynowych procedur bezpieczeństwa i ochrony. Aby udzielić wsparcia naszym włoskim współpracownikom, którzy odgrywają kluczową rolę w zachowaniu standardowego funkcjonowania działalności Chiesi na terenie Włoch, firma ogłosiła podwyżkę wynagrodzenia o 25% dla wszystkich pracowników na terenie zakładu na czas trwania sytuacji kryzysowej, żeby docenić ich codzienne zaangażowanie i wysiłek. Ponadto Grupa Chiesi uruchomiła dodatkową polisę ubezpieczeniową jako uzupełnienie istniejącej ochrony w tym zakresie, która ma pokryć koszty leczenia oraz zapewnić dodatkowy poziom wsparcia w mało prawdopodobnym przypadku zakażenia COVID-19. Chiesi oferuje również dedykowaną infolinię, gdzie każdy pracownik potrzebujący dodatkowego wsparcia i porady może skontaktować się z psychologami-ekspertami dostępnymi 24 godziny na dobę. Powyższe dodatkowe środki wsparcia zdrowia i dobrego stanu pracowników wchodzą w skład inwestycji w wysokości około 1 miliona euro. Spółki stowarzyszone opracowują podobne środki zgodnie z lokalnym scenariuszem i potrzebami.

 

Udzielamy wsparcia na całym świecie

Jako spółka Benefit Corporation jesteśmy zobowiązani pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Oprócz działań podjętych do tej pory przez Grupę Chiesi i jej spółki stowarzyszone na całym świecie w celu wsparcia pacjentów, instytucji i pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii, Grupa ogłosiła dzisiaj także nowy fundusz w wysokości 3 milionów euro przeznaczony na wsparcie rozwiązania kryzysu we Włoszech. Fundusz ten ma na celu wsparcie szeregu działań, w tym przekazanie środków ochrony osobistej, respiratorów i żelu do dezynfekcji w odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Firma przekazała również szpitalom w Chinach i we Włoszech leki na choroby układu oddechowego. W Chiesi wdrożono także procedurę, aby członkowie zespołu we Włoszech mogli przekazać „wirtualne” godziny pracy na rzecz stowarzyszenia wolontariuszy w Parmie wspierając działania kryzysowe. Spółka przeliczyła przekazane godziny pracy na darowiznę pieniężną, którą następnie podwoiła Grupa Chiesi. W dwa tygodnie udało nam się zebrać około 70 tysięcy euro.

 

„W obliczu tego nieoczekiwanego, światowego kryzysu zdrowotnego Chiesi wciąż poświęca się poprawie jakości życia naszych pacjentów, pracowników i partnerów przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ich zdrowia i dobrego stanu. Wszystko to jest kluczowe przy naszych decyzjach związanych z obecną pandemią”, mówi Ugo Di Francesco, CEO Grupy Chiesi. „Z przyjemnością możemy poinformować, że jesteśmy w stanie kontynuować produkcję i dostawę naszych leków do szpitali, lekarzy oraz pacjentów, którzy liczą na nasze produkty lecznicze. Jako koncern farmaceutyczny wykorzystujemy również naszą wiedzę, zasoby i materiały na rzecz pracowników ochrony zdrowia na całym świecie i nieustannie poszukujemy sposobów na zwiększenie naszych możliwości w miarę rozwoju sytuacji. Niezmiennie współpracujemy ze wszystkimi naszymi partnerami i organami na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym na całym świecie, aby oferować im wsparcie w miarę naszych możliwości.” 

 

„Jesteśmy zaszczyceni, że mamy możliwość wypełnienia naszych obowiązków w walce z kryzysem związanym z panującą pandemią. Obecnie we Włoszech mierzymy się z sytuacją, którą można jedynie nazwać kryzysem na skalę krajową. W miarę wdrażania naszych środków ochrony pracowników i pacjentów zawsze na pierwszym miejscu będziemy stawiać ich bezpieczeństwo”, mówi Alberto Chiesi, Prezes Grupy Chiesi. „Jestem naprawdę dumny z poświęcenia okazanego przez wszystkich naszych pracowników w tym niezwykle trudnym czasie i chciałbym móc wszystkim podziękować osobiście.”

 

Do tej pory wsparcie i darowizny Grupy Chiesi na terenie Włoch obejmują:

  • Przekazanie 50.000 sztuk żelu do dezynfekcji rąk dla operatorów transportu publicznego oraz środków ochrony osobistej dla szpitali.
  • Współpraca ze stowarzyszeniami lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie udzielanych porad i wskazówek, udzielenie wsparcia przy zakupie respiratorów w szpitalach, gdzie przebywają pacjenci zakażeni COVID-19.
  • Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami wolontariuszy umożliwiająca przekazywanie darowizn finansowych lub materialnych oraz zobowiązanie do kontynuowania wsparcia w miarę rozpoznawania nowych obszarów interwencji dla naszej firmy.
  • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.chiesi.com/en/coronavirus/