Strona główna > Kariera

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Oferty pracy:

 

Informacje na temat aktualnych procesów rekrutacyjnych znajdują się w serwisie: www.pracuj.pl 

 

Ponadto Chiesi oferuje możliwość kariery międzynarodowej - wszystkie oferty dostępne są w serwisie: https://careers.chiesi.com/

 

Prosimy o dodanie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Chiesi Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.” 

 

Możliwości rozwoju w Chiesi Poland:

Wspieramy rozwój zawodowy i umiejętności indywidualne pracowników tworząc Indywidualne Plany Rozwoju.  Zapewniamy możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych odbywających się przez cały rok.

12 benefitów

 

Nasi pracownicy są dla nas najważniejsi.Chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki pracy,

Dlatego stworzyliśmy Program Równowagi w Życiu Zawodowym.

 

Nasz program to 12 różnych Benefitów:

 1. Opieka medyczna
 2. Bezpieczeństwo na drodze
 3. Ubezpieczenie grupowe
 4. Bezzwrotna pomoc - zapomogi
 5. Dodatek do pracy zdalnej
 6. Karty Świąteczne
 7. Dofinansowanie do nauki
 8. Posiłek regeneracyjny
 9. Program świadczeń kafeteryjnych
 10. Nagroda za zdrowy tryb życia
 11. Nagroda za rekomendację
 12. Pracowniczy Program Inwestycyjno-Emerytalny PPIE

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Poland Sp. z o.o., siedziba Spółki: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej CHIESI).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą przetwarzania przez CHIESI Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

CHIESI będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz CHIESI Ponadto CHIESI będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą zostać przekazane do spółek z Grupy Kapitałowej CHIESI mających siedziby w  państwie trzecim. CHIESI w odpowiedni sposób, zgodny z RODO zabezpieczył ww. przekazywanie danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

CHIESI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu odwołania przez Ciebie Twojej zgody.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: dpo@chiesi.com