Strona główna > B Corp

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Sprawmy, by świat był lepszy!

Chiesi jest największą globalną grupą farmaceutyczną, która otrzymała certyfikat B Corp, będący wyrazem uznania dla wysokich standardów społecznych i środowiskowych. Jest to osiągnięcie, z którego można być dumnym, a jednocześnie takie, które wydaje się naturalne: troska o innych leży u podstaw nauki o zdrowiu i zawsze była w centrum naszej uwagi.

 

our_commitment

 

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój zawsze był ważny dla Chiesi, dziś jest częścią naszego planu strategicznego. Oznacza to, że jesteśmy zaangażowani w poprawę jakości życia pacjentów, ochronę planety i jej mieszkańców, wspieranie naszych społeczności, promowanie rozwoju naszych ludzi i zagwarantowanie maksymalnej przejrzystości w sposobie naszej pracy. W ramach tego procesu zdecydowaliśmy się zostać Benefit Corporation, firmą z innowacyjnym statusem prawnym, który pozwala nam służyć podwójnemu celowi: nie tylko tworzeniu wartości dla naszych akcjonariuszy, ale dążeniu do dobra zbiorowego. Wewnątrz firmy uruchomiliśmy "We Act - Actively Care for Tomorrow", program zrównoważonego rozwoju, który angażuje całą populację Chiesi w skoordynowane działania.

 

 

Przeczytaj więcej o naszym programie zrównoważonego rozwoju

 

effort

 

Globalne działania

 

W 2019 roku nasza certyfikacja B Corp była prawdziwie globalnym zbiorowym osiągnięciem. Od 2018 roku 28 oddziałów zaangażowało się w proces samooceny i doskonalenia. Korzystając ze znormalizowanych kryteriów oceny, byliśmy w stanie zidentyfikować obszary potencjalnego rozwoju w całej firmie i ustalić najlepsze praktyki, które zostaną rozszerzone na wszystkie nasze filie na całym świecie. Cały rok był poświęcony na określenie działań na rzecz ulepszeń korporacyjnych i lokalnych, angażując dziesiątki osób w zespołach krajowych.

 

bcorp_wibc

Co to jest B Corp? 


B Corp to firmy, które zachowują równowagę między zyskiem a celem, spełniając najwyższe standardy w zakresie wyników społecznych i środowiskowych, przejrzystości publicznej i odpowiedzialności prawnej. Ruch B Corp obejmuje ponad 2700 firm w 64 krajach, których wspólnym celem jest wykorzystanie biznesu jako siły do czynienia dobra. Aby zostać B Corp, firma musi osiągnąć minimalny wynik w B Impact Assessment, który jest rygorystyczną oceną wpływu firmy na jej pracowników, klientów, społeczność i środowisko. B Corps są również zobowiązane do corocznego publikowania Raportu przejżystości.

 

benefit_en

 

Jesteśmy również tzw. organizacją benefit. 

Od 2016 roku Włochy zajmują czołowe miejsce na świecie i były pierwszym krajem po USA, który wprowadził Spółki Benefit, nowy prawny podmiot gospodarczy tworzący solidne podstawy, z którymi można dostosować i chronić misję firmy, oprócz generowania długoterminowej wartości wspólnej. Chiesi stała się Spółką Benefit w 2018 roku zgodnie z włoską ustawą nr 208/2015, włączając 4 szczegółowe cele dotyczące swoich pacjentów, społeczności, pracowników, dostawców i środowiska, w którym działa, a także bardziej ogólny cel wspólnego dobra.

 

Spółki Benefit reprezentują jeden z najbardziej zaawansowanych modeli w zakresie pozytywnego wpływu biznesu na społeczeństwo i środowisko. Są to firmy nastawione na zysk, których cel biznesowy jest podwójny: tworzenie wartości zarówno dla udziałowców, jak i interesariuszy. Łącznie stanowią one globalny ruch "Purpose Driven Businesses", którego celem jest zapewnienie upowszechnienia bardziej rozwiniętego paradygmatu gospodarczego, w którym firma jest postrzegana jako kluczowy gracz w regeneracji społeczeństwa i biosfery. Ruch "Purpose Driven Businesses", ma na celu promowanie zdrowej konkurencji między wszystkimi firmami, ponieważ sposób ich działania jest oceniany według tego samego wzorca: ich pozytywnego wpływu na społeczeństwo i planetę, a także ich wyników finansowych.

 

Spółki Benefit są również zobowiązane do przedstawienia rocznego Raportu przejrzystości wskazującego szereg celów dotyczących konkretnych celów biznesowych określonych w statucie ich firmy. Kliknij tutaj , aby zapoznać się z Raportem przejżystości Chiesi Farmaceutici S.p.A. zawartym w ramach Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2019.