Strona główna > Działania niepożądane

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Zgłoś niepożądane działanie leku

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 

Jeżeli chcą Państwo zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło po zastosowaniu produktu leczniczego firmy Chiesi, prosimy o:

 

 1. wydrukowanie Formularza Zgłoszenia Działania Niepożądanego,
 2. uzupełnienie minimum informacji pozwalających uznać zgłoszenie za ważne czyli:
  • inicjały, płeć lub wiek pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie,
  • imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia,
  • w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca wykonywania tego zawodu,
  • nazwy produktu leczniczego, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania niepożądanego,
  • opisu wywołanego działania niepożądanego,
 3. podpisanie formularza i wysłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail info-pl@chiesi.com,
 4. wysłanie oryginału pocztą na adres Chiesi Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

  

Prosimy również o informowanie nas o przyjmowaniu leku przez kobiety w ciąży i karmiące, podejrzanych interakcjach lekowych, braku działania leku, przedawkowaniu, użyciu poza wskazaniami w ChPL, działaniach niepożądanych wynikających z narażenia zawodowego na gotową postać leku.

 

W celu pilnego zgłoszenia działania niepożądanego produktu firmy Chiesi, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 665 001 303.

 

Formularze zgłoszenia:

 

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dla pacjenta

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego dla lekarza

 

Formularz zastosowania produktu leczniczego w okresie ciąży

 

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych dobrowolnie podanych w celu związanym ze zgłoszeniem działania niepożądanego jest Chiesi Farmaceutici S.p.A. z siedzibą w Via Palermo 26/A - 43122 Parma (Włochy). Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgłoszenia i zapytania w związku ze zgłoszeniami działań niepożądanych należy kierować na adres Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, działającego w imieniu administratora danych.