Strona główna > O nas > Badania i Rozwój

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Innowacja jest siłą napędową każdego technologicznie zaawansowanego sektora, ale w przypadku przemysłu farmaceutycznego odgrywa rolę kluczową, gdyż dotyczy zdrowia i jakości życia ludzi. Dla Chiesi badania i rozwój są tak naprawdę czynnikiem ludzkim i technologicznym, a w parze z innowacją, przyczyniają się do wzrostu firmy.

 

Nasz zespół badań i rozwoju to podstawowy atut firmy. Zespół zajmuje się zintegrowanymi obszarami funkcjonalnymi, koncentrując się na projektach w przygotowaniu, w tym badaniach innowacyjnych i przedklinicznych, kontroli procesów chemicznych i produkcji, technologii dostarczania leków, badaniach klinicznych, kwestiach prawnych, monitorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii, prawach własności intelektualnej, zapewnieniu jakości, zarządzaniu projektami i przywództwie oraz zarządzaniu portfelem projektów z zakresu B+R. Członkowie zespołu ds. badań i rozwoju zapewniają także wsparcie na potrzeby produktów, które są już obecne na rynku, poprzez monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii i działania regulacyjne.

 

Zespół funkcjonuje na co dzień w specjalne wybudowanym w tym celu i w pełni zintegrowanym nowym Centrum Badań i Rozwoju w Parmie, ale prowadzi także istotną działalność w Paryżu, Chippenham (GB), Cary (USA), a teraz także w Lidingo (Szwecja) i Hillerod (Dania): w dwóch ostatnich lokalizacjach pojawili się również nowi współpracownicy z firmy Zymenex. Zadania tego doświadczonego i wielofunkcyjnego zespołu w dużej mierze skupiają się na dostarczaniu przygotowywanych produktów w skali globalnej i zwiększaniu produktywności, aby umożliwić osiągnięcie celów w zakresie wzrostu.

Większość produktów leczniczych firmy Chiesi powstaje w toku wewnętrznych badań, a inne w ramach współpracy i partnerstwa z innymi firmami farmaceutycznymi; właściwie 75% obrotów firmy generują produkty opracowane przez nasz macierzysty dział badań i rozwoju.

 

Od kilku lat firma inwestuje coraz większy procent swoich przychodów w badania i rozwój; wśród 1000 europejskich firm Grupa Chiesi cieszy się opinią wiodącej włoskiej firmy pod względem inwestycji w badania i rozwój i zajmuje 5. pozycję wśród głównych grup narodowych w każdym z sektorów.

Innym ważnym czynnikiem, który potwierdza istotny wkład Grupy Chiesi w badania i rozwój, jest fakt, że w Europie jesteśmy jedną z firm farmaceutycznych, która ubiega się o największą liczbę patentów, i pierwszą pod tym względem we Włoszech.

 

Liczba programów badawczo-rozwojowych stale rośnie i zmienia się, dzięki czemu rośnie też zakres oferowanych przez firmę produktów leczniczych; niezależnie od tego nadal koncentrujemy się i będziemy koncentrowali nasze zainteresowania na trzech głównych obszarach terapeutycznych: leczeniu dolegliwości układu oddechowego, neonatologii i opiece specjalnej. Spektrum obszarów terapeutycznych, na których Grupa Chiesi koncentrowała się od lat, zostało ostatnio poszerzone o nowe obszary badań i know-how obejmujące kilka dziedzin: choroby rzadkie, biotechnologię, terapię genową i transplantologię. Firma Chiesi obecnie rozszerza gamę produktów, włączając do niej leki różnego typu, które towarzyszą obecnie małym cząsteczkom, m.in. produkty biotechnologii (białka) oraz zaawansowane terapie (terapie genowe i komórkowe): innowacyjne sposoby podejścia do nowych chorób.

Przyjęta strategia pozwala nam ciągle się rozwijać i rozszerzać wachlarz opracowywanych produktów, ogłaszać zmiany istotne dla przyszłości naszej firmy, a oferujące nadzieję pacjentom, którzy wyczerpali już dostępne opcje leczenia.

W ciągu minionych sześciu lat, częściowo dzięki inwestycjom w badania i rozwój, Grupa osiągnęła zrównoważony wzrost: dochody wzrosły o 75%, średnio co dwa lata na rynku pojawiał się nowy produkt, powstało siedem nowych podmiotów zależnych i stworzono 750 nowych miejsc pracy.

 

 RAPORTY Z BADAŃ OBSERWACYJNYCH: