Strona główna > Fundacja Chiesi

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Założona w 2005 r. Fundacja Chiesi Onlus jest organizacją typu non-profit, która stara się spożytkować wiedzę firmy Chiesi w celu promocji zdrowia i łagodzenia cierpień pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i chorobami noworodków. Fundacja Chiesi realizuje swoją misję poprzez badania naukowe, a także dzieląc się wiedzą i edukując pracowników służby zdrowia, opinię publiczną i stowarzyszenia pacjentów.

 

Fundacja deklaruje, że wyznawane przez nią i głęboko zakorzenione wartości oparte są na następujących filarach:

– człowiek jest istotą nadrzędną;

– przestrzeganie powszechnie przyjętych zasad etycznych;

– poczucie odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska;

– dzielenie się nauką i wiedzą bez limitów i ograniczeń;

– walka z cierpieniem i nierównością.

 

Główne obszary działania Fundacji Chiesi są następujące:

  • Badania naukowe służące temu, by lepiej rozumieć potrzeby pacjentów i lepiej nimi zarządzać poprzez badanie mechanizmów fizjopatologicznych, fenotypów i dogłębną analizę aspektów psychologicznych opieki nad pacjentem;
  • Szerokie udostępnianie wiedzy naukowej w celu poprawy opieki nad pacjentami i upowszechniania lepszego rozumienia ich potrzeb, zarówno w wymiarze społecznym, jak i instytucjonalnym;
  • Szkolenie młodych badaczy w celu promowania akademickich badań naukowych i przyczyniania się do kształcenia specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej poprzez finansowanie projektów badawczych doktorantów;
  • Współpraca międzynarodowa w zakresie dzielenia się wiedzą medyczną i technologiczną oraz transfer środków do krajów o niskich dochodach i rozwijających się w formie projektów długoterminowych zorientowanych na samofinansowanie.

Na czele Fundacji Chiesi stoi Rada Dyrektorów, która zatwierdza budżet i plany działań. Niezależna Rada Naukowa pełni rolę doradczą wobec Fundacji we wszystkich sprawach naukowych.