Strona główna > O nas > Diversity & Inclusion

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

W Chiesi różnorodność oznacza istnienie wielu cech osobistych, które sprawiają, że każda osoba jest wyjątkowa. Począwszy od pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, statusu społeczno-ekonomicznego, wieku, zdolności fizycznych, przekonań religijnych, przekonań politycznych, sposobu myślenia i stylu życia, po inne niewidzialne różnice, uznajemy, że każdy z tych aspektów powinien być szanowany i doceniany.

 

W Polityce, kiedy mówimy o „różnorodności” i „różnicach”, zawsze odnosimy się do tych aspektów. Świadomość ta pozwala nam tworzyć otwarte, integracyjne środowisko i sposób pracy, które mają pozytywny wpływ na naszą działalność, poprawiają reputację firmy, przynoszą wyniki i zmniejszają rotację pracowników.

 

Jako firma posiadająca certyfikat B Corp oraz zgodnie z naszymi wartościami i zachowaniami, współpracujemy jako zespół integracyjny, doceniając perspektywę i wkład każdego podczas wspólnej pracy oraz tworząc pozytywne środowisko, w którym ludzie czują się swobodnie, aby wyrażać siebie i współpracować.

 

Każdy z nas jest inny każdy z nas jest Chiesi.

 

GLOBALNA POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI I INTEGRACJI GRUPA CHIESI