Strona główna > Etyka

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Aby przyczynić się do wspólnego dobra postępowanie etyczne jest podstawowym elementem w działalności CHIESI POLAND i wyrazem odpowiedzialności wobec partnerów, z którymi współpracuje, jak i ludzi, którzy tworzą firmę. Każdego dnia we wszystkich podejmowanych działaniach pracownicy firmy kierują się uniwersalnymi wartościami: odpowiedzialnością, uczciwością, rzetelnością, zaufaniem i wzajemnym szacunkiem. Wartości te są podstawowym filarem zarządzania całą organizacją, trwałym elementem kultury organizacyjnej firmy i podstawą jej długofalowego działania.

Etyka biznesu CHIESI POLAND to przestrzeganie norm prawa, branżowych kodeksów etycznych oraz wewnętrznych reguł zawartych w Polityce Działań Marketingowych i Wymagań Regulacyjnych. Polityka określa zachowania i postawy w odniesieniu do otoczenia firmy, reguły współpracy z partnerami, a także pomiędzy pracownikami. Pracownicy CHIESI POLAND są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i określonego systemu wartości, okazywania swoim postępowaniem przywiązania do najwyższych norm uczciwości i rzetelności.

CHIESI POLAND stosuje politykę całkowitego braku tolerancji dla łapownictwa i korupcji. CHIESI POLAND prowadzi swoją działalność zachowując bezstronność, rzetelność, przejrzystość i uczciwość oraz postępuje zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, standardami i wytycznymi, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.

 

„Właściwy poziom koncentracji na etyce daje olbrzymią przewagę konkurencyjną firmie, jest czymś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej, piorunochronu czy kamizelki ratunkowej, które chronią pracodawcę, pracowników oraz klientów przed sytuacjami kryzysowymi i nadużyciami.”

K. Łokaj

 

Polityka Antykorupcyjna Chiesi

Kodeks postępowania