Strona główna > Transparentność

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Kodeks Przejrzystości

 

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od wielu lat stanowi siłę napędową postępu opieki nad pacjentem i rozwoju innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Ponadto przedstawiciele zawodów medycznych - będący podstawowym punktem styczności z pacjentami - są źródłem nieocenionej wiedzy specjalistycznej w zakresie wyników leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Dzięki temu możliwe jest dostosowywanie produktów w taki sposób, aby lepiej służyły pacjentom, a w konsekwencji wpłynąć na ogólną poprawę opieki nad pacjentami.Pracownicy służby zdrowia i organizacje ochrony zdrowia powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) umożliwia rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy. Stanie się on ważnym krokiem w kierunku budowania większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym i pacjentami.CHIESI Poland, jako sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości a także członek Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA dąży do zagwarantowania przejrzystości swoich relacji z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia poprzez zobowiązania zawarte w Kodeksie Przejrzystości.Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Przejrzystości CHIESI Poland upublicznia zakres i wartość współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia do 30 czerwca każdego roku za świadczenia przekazane w ramach współpracy w roku poprzednim, począwszy od 2016 r. 

 

Nota metodologiczna 2021 & 2022
Nota metodologiczna 2020 
Raport Przejrzystości 2022
Raport Przejrzystości 2021
Raport Przejrzystości 2020