Strona główna > O nas > Misja i Wartości

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

WIZJA:

Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Chiesi, znanej w branży farmaceutycznej z poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, prowadzenia badań, które służą poprawie jakości ludzkiego życia.

MISJA:

Stanowimy wyjątkowy zespół ludzi, charakteryzujący się wiarą w siebie, entuzjazmem, odpowiedzialnością i duchem współpracy. Nasz cel to połączenie starań o jak najlepsze rezultaty z dbałością o najwyższą jakość pracy w zgodzie z zasadami etyki i społeczną odpowiedzialnością.

W dążeniu do realizacji celów firmy zawsze przestrzegaliśmy szeregu wartości, które przyświecają nam w codziennej pracy oraz w relacjach z pracownikami i partnerami:

Wiarygodna Firma

 

Wiarygodność oznacza dla Nas kierowanie się zasadami etyki  w zarządzaniu firmą. Na wszystkich szczeblach zarządzania Chiesi wspiera i stosuje reguły odpowiedzialności i przejrzystości.

 

Wartość tą rozumiemy jako: „przestrzeganie zasad etycznej promocji, przedstawianie wiarygodnych i rzetelnych informacji, wywiązywanie się ze zobowiązań, wykonywanie obowiązków zgodnie z czytelnymi i przejrzystymi regułami, przestrzeganie procedur operacyjnych, profesjonalne podejście do obowiązków i wyzwań, ponoszenie odpowiedzialności, rzetelność, konsekwencja”

 

Skupienie na Ludziach

 

Najważniejszą wartością dla Chiesi są  ludzie. Ważne jest wsłuchiwanie się w ich potrzeby i wspieranie rozwoju zawodowego oraz wspólne budowanie przyjaznego środowiska pracy.

 

Wartość tą rozumiemy jako: „słuchanie potrzeb drugiego człowieka, reagowanie na problemy i poszukiwanie rozwiązań, szukanie porozumienia, budowanie zaufania na wszystkich szczeblach organizacji, wzajemne wspieranie się, szacunek, wspólne działania a nie puste słowa,  pomoc w rozwoju, przyjazna atmosfera w pracy, atmosfera otwartości i zaufania”.

 

Praca Zespołowa

 

Sukces Chiesi opiera się na pracy zespołowej, wymianie wiedzy i doświadczeń. Mamy świadomość, że sukces Zespołu przynosi większą wartość niż sukces jednostki.

 

Wartość tą rozumiemy jako: „przepływ informacji między pracownikami, wymiana pomysłów, szczera komunikacja, konstruktywna informacja zwrotna, delegowanie zadań związanych z rozwojem dodatkowych umiejętności, szacunek do współpracowników, otwartość na pomysły kolegów z pracy, wsparcie, chęć niesienia pomocy, integracja, chęć wzajemnego poznania się, wdrożenie i wsparcie dla nowych osób, wsparcie przełożonych w trudnych sytuacjach, wymiana doświadczeń w codziennej pracy, siła w grupie”

 

Nastawienie na Klienta

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszych Klientów. Dlatego Chiesi dostarcza najwyższej jakości produkty, usługi i buduje profesjonalne relacje.

 

Wyrażając tą wartość jesteśmy: „rzetelni, słowni, wiarygodni, terminowi, słowni, profesjonalni, słuchamy potrzeb, dopasowujemy nasze działania, doprowadzamy sprawy do końca, dostarczamy wysokiej jakości produkt oraz wartościowy serwis edukacyjny, budujemy relacje oparte na wzajemnym szacunku.”

 

 

Tworzenie Jakości

 

W tworzeniu nowej jakości Chiesi stawia na  przedsiębiorczość  i nowatorstwo. Przedsiębiorczość rozumiana jako umiejętność stawiania czoła nowym wyzwaniom.         

Nowatorstwo rozumiane jako poszukiwanie nowych, niestandardowych rozwiązań.

 

Wartość tą rozumiemy jako: ”innowacyjność, poszukiwanie nowych jakości, dostarczanie najlepszego serwisu, znajdowanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, zaufanie, partnerstwo w relacjach, duża wiedza merytoryczna, doskonałe przygotowanie do pracy, wysoki poziom kultury, programy edukacyjne dla lekarzy i pacjentów, podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach, szkolenia, doskonalenie warsztatu pracy, szybki przepływ dokumentów”

 

Chiesi to my

 

Każdy z nas jest częścią Chiesi.  W każdej sytuacji dbamy o dobre imię Firmy

 

Wartość tą rozumiemy jako: „każda osoba każdego dnia tworzy wizerunek Firmy, jesteśmy profesjonalni nawet w najtrudniejszych sytuacjach, szanujemy się wzajemnie, jesteśmy ambitni, rzetelni, wytrwali, kreatywni, konsekwentni, optymistyczni, otwarci na współpracę”