Strona główna > Odpowiedzialność w biznesie

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

CHIESI POLAND, jako członek Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest sygnatariuszem:

 

  • Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, który wyznacza normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji sympozjów, kongresów i innych spotkań naukowych, prowadzenia badań, współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami pacjentów

 

  • Kodeksu Przejrzystości, który określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm-sygnatariuszy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

 

 

CHIESI POLAND jest również członkiem Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, i zobowiązała się do przestrzegania Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej Leków Wydawanych Wyłącznie z Przepisu Lekarza. Kodeks reguluje zagadnienia prowadzenia reklamy i promocji produktów leczniczych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza, kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących zaopatrzenie w te produkty.

Firma posiada także własny Kodeks Postępowania Etycznego opracowany w oparciu o międzynarodowe kodeksy i standardy obowiązujące firmy farmaceutyczne. Dokument ten jest wyrazem zobowiązania Grupy Chiesi odnośnie funkcjonowania nie tylko zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, ale także według zasad etycznych i norm postępowania.

Kodeks wyraża wartości, które Grupa Chiesi pragnie promować we wszystkich działaniach wykonywanych przez swoich pracowników, takie jak uczciwość, poprawność i przejrzystość systemu zarządzania, poufność, współpraca, wartość zasobów ludzkich. Jest potwierdzeniem, że poprawność i legalność postępowania w pracy i biznesie stanowi, i zawsze będzie stanowić istotną wartość firmy.

Chiesi_Sustainability_Report_2019

 

Website banner_pic (Kopiowanie)

Chiesi_Manifest (Kopiowanie)