Strona główna > Cookies

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Pliki cookies

 

Dla Państwa wygody strona oraz www.chiesi.pl zwana dalej serwisem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

 

Serwis www.chiesi.pl wykorzystuje poniższe pliki cookies:  

 

NAZWA CIASTECZKA CZAS WAŻNOŚCI OPIS CIASTECZKA

PHPSESSID

Koniec sesji

Plik cookie sesji używany do utrzymywania anonimowej sesji przeglądania

OptanonConsent

1 rok

Onetrust cookies w celu akceptacji plików cookies dotyczących prywatności

OptanonAlertBoxClosed

1 rok

Onetrust cookies w celu akceptacji plików cookies dotyczących prywatności

 

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się W szczególności takie cookies to:

W serwisie medpass.pl – pliki cookies opisane, są w regulaminie http://medpass.pl/Medpass/eula)

W serwisie http://www.orthokin.pl/ – pliki cookies, są opisane w polityce prywatności http://www.orthokin.pl/

 

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

 

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

 

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

 

Obowiązek informacyjny – prowadzenie korespondencji

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Sp. z o.o. (dalej Chiesi) siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 134.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Chiesi z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Chiesi.

Chiesi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Chiesi. Ponadto Chiesi będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Chiesi, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Chiesi. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

 

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: dpo@chiesi.com   

 

Obowiązek informacyjny - zamówienia z aptek

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Sp. z o.o. (dalej Chiesi) siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 134.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji w ramach realizacji zamówienia. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Chiesi. W przypadku złożenia zamówienia dane osobowe na Twój temat w zakresie: nazwy apteki, imienia i nazwiska osoby prowadzącej działalność gospodarczą w formie apteki, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz danych kontaktowych mogą zostać udostępnione z bazy FarmaProm Sp. z o.o. Spółka komandytowa w celu realizacji zamówienia.

Chiesi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Chiesi. Ponadto Chiesi będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy (zamówienia) zawartej pomiędzy Tobą oraz Chiesi oraz dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku kalendarzowego wykonania zamówienia.

 

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: dpo@chiesi.com    

 

 

Obowiązek informacyjny - bezpłatne próbki produktów

 

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a), że administratorem moich danych osobowych jest Chiesi Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a), że moje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru wykonywania zawodu, oraz dobrowolnie podane dane kontaktowe - będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • otrzymania próbek, w tym w celu realizacji wysyłki i w celach kontaktowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora); 
  • ewidencjonowania osób, na rzecz których nastąpiło przekazanie próbek, w tym w celach archiwizacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze), dla których podmiotem odpowiedzialnym jest CHIESI Farmaceutici S.p. A, Via Palermo, 26 A (ingresso Via G. Chiesi 1) 43122 Parma (Italy) Telephone: +39 0521 2791.;
  • ewidencjonowania osób, na rzecz których nastąpiło przekazanie próbek, w tym w celach archiwizacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora);

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a), że Chiesi Poland Sp. z o.o. będzie przekazywać moje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz CHIESI Poland Sp. z o. o.. Chiesi Poland Sp. z o. o. może udostępnić moje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, o ile taki obowiązek wynikać będzie z ww. przepisów prawa.

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a), że moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a), że moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku kalendarzowego wykonania umowy.

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a), że przysługuje mi prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Zostałem(-am) poinformowany(-a), że jeżeli uważam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogę wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: dpo@chiesi.com .