Strona główna > Warunki korzystania

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

 

O ile Chiesi Poland Sp z o.o. nie dostarcza wyraźnej pisemnej deklaracji, cała zawartość witryny http://www.chiesi.pl jest chroniona, jeśli chodzi o użytkowanie, oraz całkowite i częściowe powielanie i rozpowszechnianie, wyłącznie przez prawa własności intelektualnej, patent, markę , prawa autorskie i prawa własności intelektualnej samego Chiesi Poland oraz osób trzecich, o których mowa w witrynie. Użytkownik serwisu nie ma prawa do zysków finansowych wynikających z treści należących do Grupy Chiesi i osób trzecich, o których mowa w Witrynie, ani w odniesieniu do marek, patentów, technologii, produktów, procesów i innych praw własności intelektualnej i przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się utrzymać Chiesi w wysokości odszkodowania za wszystkie skargi, szkody, odpowiedzialność, postępowanie sądowe i wszelkie inne szkody wynikające z naruszenia przepisów dotyczących praw osób trzecich, takich jak (wyłącznie przykładowo) prawa autorskie, marki, patenty, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i zniesławienia, które te poprzednie są odpowiedzialne za nawigację w witrynie i korzystanie z jej zawartości.

 

Gwarancje i ograniczenia odpowiedzialności

 

Chiesi Poland przygotowało informacje zawarte na tej stronie internetowej http://www.chiesi.pl  zgodnie z najlepszą wiedzą i największą starannością zawodową oraz nie bierze odpowiedzialności za niedokładności, niespójności, niezupełności lub błędy na tej stronie. Informacje zawarte na stronie internetowej http://www.chiesi.pl  i w powiązanych z nią informacjach mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie zastępują istniejących już relacji między osobami prywatnymi a ich lekarzem. Każdy rodzaj informacji musi zatem zostać omówiony z lekarzem. Chiesi Poland zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej strony internetowej bez uprzedzenia. Ani Chiesi, ani żadna inna firma z zewnątrz, która może być zaangażowana w tworzenie, realizację i publikowanie tej strony internetowej oraz wszystkich powiązanych z nią stron, mogą w jakikolwiek sposób ponosić odpowiedzialność za szkody bezpośrednie lub przypadkowe wynikłe lub pośrednio wynikające z dostępu korzystanie z tej witryny lub jej niepowiązanie, a także związane z nią błędy lub pomyłki.

 

Promocja i zachęcenie do zakupu

 

Informacje zawarte w tej witrynie nie są przeznaczone do celów promocyjnych, ani nie stanowią oferty ani nakazu, aby przepisywać, kupować lub dostarczać, wprowadzać do obrotu lub jakąkolwiek inną transakcję w odniesieniu do produktów wyróżnionych przez markę Chiesi.

 

Linki

Linki do witryn osób trzecich są publikowane tylko w tej witrynie dla wygody użytkownika. Chiesi wyraźnie odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za informacje pochodzące ze źródeł osób trzecich i ich wykorzystanie.

 

Modyfikacje tych warunków użytkowania

 

Chiesi zastrzega sobie prawo do zapoznania się z warunkami korzystania z serwisu i dostępem do serwisu bez uprzedzenia, aktualizując ten tekst. Odwiedzający są związani tymi zmianami, dlatego zobowiązani są do okresowych konsultacji z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, aby zapoznać się ze wszystkimi aktualizacjami.