Strona główna > Biuro

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi Poland Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa, Polska

TEL: +48 22 620 14 21

FAX: +48 22 652 37 79

 

NIP: 527-24-56-136

REGON: 015889708

KRS: 0000223692

Wysokość Kapitału Zakładowego: 14.000.000 zl

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego