Strona główna > Wsparcie Dla Organizacji Pacjentów

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Grupa Chiesi dostarczając pacjentom nowoczesne rozwiązania w trosce o ich zdrowie równocześnie wspiera lokalne działania na rzecz edukacji  i profilaktyki zdrowotnej prowadzone przez organizacje pacjentów i inne podmioty działające w zakresie ochrony zdrowia. Współpraca z organizacjami pacjentów zakłada całkowitą przejrzystość działań,  wzajemne poszanowanie i niezależność. 

 

Nota metodologiczna

 

 

Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2022r.

 

Nazwa organizacji pacjentów Rodzaj wsparcia Kwota zł brutto
Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich Orphan 
  1. Darowizna finansowa na cel: "Opracowanie raportu w temacie potrzeb pacjentów z RD w zakresie dostępu do technologii medycznych i optymalizacji opieki"; Sponsorowanie Konferencji „„Dzień Chorób Rzadkich na Forum Ochrony Zdrowia”

 

25 000,00 zł
Fundacja Transplantacja Liverstrong
  1. Współpraca przy projekcie edukacyjnym kierowanym do pacjentów ,,Biorcy Życia''

 

1 500,00 zł
Fundacja Mali Wojownicy 
  1. Wsparcie udziału w streamingu na żywo w dniu 01.06.2022r pacjenta z organizacji pacjenckiej w roli rodzica wcześniaka/prowadzącego dyskusję z ekspertami ,, opieka nad wcześniakami oraz inne problemy; Wsparcie udziału w streamingu "Ja - mama wcześniaka" w dniu 24.11.2022 r.

 

1 820,00 zł

 

Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2021r.

 

Nazwa organizacji pacjentów

 

Rodzaj wsparcia

 

Kwota zł brutto

 

Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

 

 1. Wsparcie finansowe na cele edukacyjne III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Medycznej. 12 300,00 zł

Stowarzyszeniem „Życie po przeszczepie”

 

1. Współpraca przy projekcie edukacyjnym kierowanym do pacjentów ,,Biorcy Życia''.
2. Współpraca przy projekcie edukacyjnym kierowanym do lekarzy e-transplantologia.pl.   

3 500,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

 

1. Darowizna finansowa na cel ”Rehabilitacja pacjentów po transplantacji narządów po przechorowaniu COVID-19”.

2. Współpraca przy projekcie edukacyjnym kierowanym do pacjentów ,,Biorcy Życia''.  

 

7 130,00 zł

Fundacja Koalicja dla wcześniaka

 

1. Darowizna finansowa na cel ,, Pomoc dla rodziców wcześniaków – ZAPYTAJ O WCZEŚNIAKA’’.

2. Darowizna finansowa na zakup gniazd (rogali) dla wcześniaków.

 

35 000,00 zł

Fundacja Transplantacja LIVER Strong

 

Darowizna finansowa na cel „Infolinia wsparcia psychologicznego dla pacjentów przed i po transplantacji oraz ich rodzin - pomoc w zakupie sprzętu”.

 

3 009,00 zł

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych

 

Darowizna finansowa na cel wsparcia projektu edukacyjnego: „Rozwój strony internetowej www.moje-nerki.pl skierowanej do pacjentów dializowanych”. 

 

2 361,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz wspierania Dolnośląskiej Nefrologii, Dializoterapii i Transplantologii "PRO RENIS"

 

Darowizna finansowa na zakup zestawów testowych służących do badania stężenia kwasu mykofenolowego u pacjentów po przeszczepieniu nerki. 8 640,00 zł

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

 

Darowizna finansowa na cel pokrycia kosztów wydania
Niezbędnika rodzica wcześniaka.
3 300,00 zł

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

 

Patronat nad programem edukacyjnych pt. „To Tylko Astma”. 19 680,00 zł

 

Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2020 r.

 

Nazwa organizacji pacjentów

 

Rodzaj wsparcia

Kwota zł brutto

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydoze (MPS) i Choroby Rzadkie

Wsparcie finansowe Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (dalej jako CZD), w możliwość wykonania badań molekularnych u 6 pacjentów z Mannozydozą

18 000,00 zł

 

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

 

1.Podjęcie współpracy w celu weryfikacji treści broszurki edukacyjnej "Biorcy życia" przez pacjentów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji.
Broszurka edukacyjna jest jednym z materiałów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu edukacyjnego dla pacjentów po przeszczepieniu nerki i wątroby "Biorcy życia".  

2. Wsparcie finansowe  w celu wydruku i rozpowszechnienia biuletynu pt. "Rola sportu w okresie przed i po transplantacyjnym" pod redakcją prof. A. Chmury i mgr K. Murdzek.

 

 

3 500,00 zł

 

 Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2019 r.

Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

Kwota zł brutto

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na organizację XVIII konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy dla lekarzy, poświęcona zagadnieniom mukowiscydozy W dniu 24/26.10.2019 Masłów k/Kielc

12 300,00 zł

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydoze (MPS) i Choroby Rzadkie

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na organizację XVII Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich „Nie przegap Choroby Rzadkiej”    W dniu 27- 30.06.2019 w Serocku

12000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

Wsparcie finansowe  z przeznaczeniem na  Start reprezentacji Polski pacjentów po transplantacji w Światowych Igrzyskach po Transplantacji, 17-24.08.2019, New Castle, Wielka Brytania.

3 000,00 zł

 

 

2018

Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2018 r.

 

Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

Kwota zł brutto

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wsparcie w dofinansowaniu kosztów udziału reprezentacji Polskich pacjentów po transplantacji i dializowanych w Mistrzostwach Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych

5000

 

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Wsparcie finansowe  z przeznaczeniem na organizację XXXI Ogólnopolskiego Szkolenia pt. "Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę" odbywającego się 16/17 czerwca 2018 w Falentach

2460

Stowarzyszeniem Chorych Na Mukopolisacharydozę (MPS) I Choroby Rzadkie

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na organizacje się XVI Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich Pt: „Zrozumieć choroby rzadkie”

12000

 

 

2017

Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2017 r.

 

Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

Kwota zł brutto

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na cele edukacyjne prowadzenia działań prozdrowotnych i rehabilitacyjnych dla pacjentów po transplantacji narządów i promocję świadomego dawstwa narządów do przeszczepu po śmierci i  od żywych

5000

 

Federacja Pacjentów Polskich

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wykup licencji do filmu edukacyjnego

40000

 

 

2016

 

Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2016 r.

 

Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

Kwota zł brutto

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na cele edukacyjne

12300

 

Federacja Pacjentów Polskich

Patronat nad stroną ToTylkoAstma.Pl

15 000

 

 

2015

 

Formy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) organizacji pacjentów przez      Chiesi Poland Sp. z o.o. za okres styczeń-grudzień 2015 r.

 

 Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

 Kwota

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na cele edukacyjne

10 000 zł

Federacja Pacjentów Polskich

Patronat nad stroną TotylkoAstma.Pl

15 000 zł

  

 

2014

Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

 Kwota

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na cele edukacyjne

12 000 zł

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Wsparcie finansowe na cele edukacyjne

6 000 zł

   

 

2013

 

 Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

 Kwota

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Wsparcie finansowe na cele statutowe

10 000 zł

Wsparcie finansowe na cele edukacyjne III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo w mukowiscydozie – opieka paliatywna

10 000 zł

Stowarzyszenie „Ponad Barierami”         Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Wsparcie finansowe na cele edukacyjne Ogólnopolska Konferencja "Uzależnienia Chorobą Cywilizacji”

2 000 zł

Federacja Pacjentów Polskich

Patronat nad stroną ToTylkoAstma.pl

25 000 zł

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Wsparcie finansowe na cele statutowe

11 685 zł

Wsparcie finansowe Kampanii społecznej „XII Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy” 

43 050 zł

 

 

2012

 

Nazwa organizacji pacjentów

Rodzaj wsparcia

 Kwota

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Rabka Zdrój

Wsparcie finansowe na cele statutowe

10 000 zł

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku

Wsparcie finansowe na cele statutowe

2 000 zł

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Wsparcie finansowe na cele edukacyjne

13 038 zł