SpeakUp&BeHeard!

twój głos jest ważny dla Chiesi

W Chiesi, bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność w odniesieniu do przejrzystości i zgodności.

Aby pomóc nam wykrywać i rozwiązywać wszelkie możliwe naruszenia Kodeksu Postępowania, przepisów ustawowych i wykonawczych lub niewłaściwe zachowania, które mogłyby zagrozić działalności lub reputacji Chiesi lub też spowodować szkodę osób trzecich, zachęcamy do zgłaszania takich sytuacji.

Zarówno pracownicy Chiesi, jak i osoby niebędące pracownikami mogą zgłaszać niewłaściwe zachowania za pośrednictwem platformy Chiesi “SpeakUp&BeHeard”.

Jeśli wolisz skorzystać z infolinii Chiesi “SpeakUp&BeHeard”, w celu zgłoszenia niewłaściwego zachowania kliknij tutaj lub zadzwoń do nas pod jeden z podanych numerów.

Jeśli jesteś pracownikiem, spróbuj w pierwszej kolejności skorzystać z istniejących wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości (np. kontaktując się z działem HR i/lub działem Wymagań Regulacyjnych). Możesz poinformować również swojego bezpośredniego przełożonego o swoich obserwacjach. W przypadku, gdy nie czujesz się komfortowo, zgłaszając swoje obserwacje co do niewłaściwego zachowania za pomocą zwykłych wewnętrznych kanałów zgłaszania, możesz skorzystać z platformy lub infolinii Chiesi “SpeakUp&BeHeard”.

Za pośrednictwem “SpeakUp&BeHeard” możliwe jest zgłaszanie wszelkich podejrzeń naruszenia Kodeksu postępowania Chiesi lub naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych, wpływających w szczególności, ale nie tylko - na różnorodność i integrację, zdrowie i bezpieczeństwo; interakcje z pracownikami służby zdrowia i / lub pacjentami; zasoby ludzkie; środowisko; przekupstwo; ochronę danych; dobrostan zwierząt i przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym.

Dbamy o Twoją prywatność! Narzędzia do raportowania "SpeakUp&BeHeard" są skonstruowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony i poufności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (zapoznaj się proszę z informacją o ochronie prywatności Chiesi tutaj).

Zapewniamy, że osoby zgłaszające niewłaściwe praktyki zawsze będą chronieni : Zobowiązujemy się chronić wszystkich zgłaszających przed wszelkimi formami dyskryminacji i/ lub odwetu w związku z jakimkolwiek zgłoszeniem wykonanym w dobrej wierze.

Każde zgłoszenie przesłane za pośrednictwem "SpeakUp&BeHeard" zostanie należycie ocenione i poddane odpowiedniemu procesowi wyjaśniającemu.

Uwaga: jeśli zgłoszenie dotyczy działań niepożądanych lub zdarzeń na leki, prosimy o kliknij tutaj

Pin Icon