Strona główna > Układ Oddechowy

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Firma Chiesi Farmaceutici jest w pełni oddana opiece i podnoszeniu jakości życia osób chorujących na choroby układu oddechowego, takie jak astma i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). Zarówno astma, jak i POChP charakteryzują się ograniczonym przepływem powietrza w drogach oddechowych, choć powstają w wyniku odmiennych mechanizmów patofizjologicznych.

 

Zgodnie z  szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 262 milionów ludzi na świecie, głównie dzieci, choruje na astmę1, a ok. 251 milionów osób choruje na POChP, która jest trzecią przyczyną zgonów na świecie2. Jeżeli nie podejmie się działań zmierzających do obniżenia czynników ryzyka powodujących zachorowania, np. dotyczących palenia papierosów, szacuje się, że liczba zgonów z powodu POChP wzrośnie o 42% w 2030 roku2

 

Stale dążąc do poprawy zdrowia pacjentów, firma Chiesi Farmaceutici bada i opracowuje nowe rozwiązania terapeutyczne w oparciu o innowacyjną technologię formulacji Modulite®, która pozwala na stworzenie roztworów do sprayów do inhalacji (pMDI, inhalator ciśnieniowy z dozownikiem) zbudowanych z bardzo drobnych cząsteczek. Firma Chiesi Farmaceutici opatentowała i wprowadziła na rynek urządzenie medyczne oparte na technologii suchego proszku (DPI, inhalator suchego proszku), który także jest w stanie zapewnić bardzo drobne cząsteczki.

 

KRÓTKO O ASTMIE

 

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną charakteryzującą się nawracającymi objawami, takimi jak duszność, kaszel, świszczący oddech i uczucie ściskania w klatce piersiowej. W normalnych warunkach powietrze swobodnie krąży w płucach dzięki złożonemu systemowi przewodzenia zwanemu drogami oddechowymi. W warunkach szczególnych oraz przy niekontrolowanej astmie drogi oddechowe są bardziej narażone na stany zapalne powodujące ataki astmy. W konsekwencji dochodzi do kilku zmian, m.in. zwężenia oskrzeli, pogrubienia wewnętrznej błony śluzowej, nadmiernego wydzielania śluzu oskrzelowego, co z kolei utrudnia oddychanie. Takie objawy kliniczne są jednak zasadniczo odwracalne, choć obserwuje się znacznie różnice w miarę upływu czasu, jak i pomiędzy pacjentami.

 

Ogólnie stan pacjentów chorujących na astmę pogarsza się zwykle w nocy i w czasie wczesnych godzin porannych. Chociaż astmy nie można wyleczyć, możliwe jest optymalne kontrolowanie choroby, co pozwala pacjentom utrzymać odpowiednią jakość życia. Co powoduje astmę? Do ataku astmy dochodzi wówczas, gdy podatna osoba wejdzie w kontakt z czynnikiem drażniącym. Czynniki predysponujące obejmują w szczególności uwarunkowania genetyczne (co wyjaśnia częstsze występowanie tych odnoszących się do osób chorujących na astmę), obecność alergenów, płeć żeńską, otyłość i pochodzenie etniczne. Jednocześnie takie czynniki, jak alergeny, substancje zanieczyszczające właściwe dla grup zawodowych, dym tytoniowy, zanieczyszczenie środowiska i infekcje dróg oddechowych mogą powodować ataki astmy, jeżeli są szczególnie nasilone. Astma występuje częściej u dzieci i młodzieży, chociaż w ostatnich latach jest coraz powszechniej rozpoznawana u dorosłych i osób starszych.

 

KRÓTKO O PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBIE PŁUC (POChP)

 

 

POChP to choroba układu oddechowego charakteryzująca się uporczywą (nieodwracalną) niedrożnością oskrzeli wynikającą ze wzmożonej przewlekłej reakcji zapalnej dróg oddechowych na szkodliwe cząsteczki i gazy. Typowe objawy związane z POChP to duszności, przewlekły kaszel i przewlekłe odkrztuszanie wydzieliny. W niektórych przypadkach może wystąpić ostre pogorszenie wyżej wymienionych objawów, co powoduje zaostrzenie POChP. Przy niedrożności oskrzeli, charakterystycznej dla chorych na POChP, występują dwa zjawiska: z jednej strony może pojawić się zapalenie małych dróg oddechowych wraz z pogrubieniem ścian dróg oddechowych oraz zwiększony opór ze strony dróg oddechowych. Z drugiej strony może dojść do postępującego zniszczenia miąższu płuc (rozedmy płuc) związanego z utratą elastyczności płuc. Należy podkreślić, że oba zjawiska mogą współistnieć, co prowadzi do ogólnego zmniejszenia przepływu powietrza przez płuca.

 

Jakie czynniki ryzyka wiążą się z POChP? Przede wszystkim są to genetyczne czynniki ryzyka, które mogą predestynować niektórych pacjentów do rozwoju choroby. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest dym papierosowy, a także narażenie na zanieczyszczenia powstające w domu (w związku z gotowaniem posiłków czy emisją gazu ze spalania biopaliw) i zanieczyszczenie środowiska. Czynniki drugorzędne to wiek, płeć, status społeczno-ekonomiczny, zakażenia układu oddechowego, astma i przewlekłe zapalenie oskrzeli. Ogólnie chorzy na POChP są bardziej narażeni na zapadnięcie na choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporozę, cukrzycę, raka płuc i oskrzeli, co z kolei zwiększa ryzyko hospitalizacji i/lub zgonu. W przeciwieństwie do astmy POChP jest chorobą ujawniającą się w późniejszym wieku, częściej występuje u dorosłych (nie chorują na nią młodzi pacjenci), ponieważ rozwija się powoli w wyniku systematycznego narażenia na czynniki ryzyka.

 

Choroby układu oddechowego obejmują schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Związane są ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach lub powodują zmniejszenie pojemności czynnościowej płuc. Wiele z nich, takich jak astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), są chorobami przewlekłymi i wymagają stałej, systematycznej kontroli lekarza.

 

  1. Strona internetowa: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma, dostęp z dnia: 19.02.2024
  2. Raport CEESTAHC pt. „Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)”, Kraków 2018

Raport IQVIA pt. „Badanie elastyczności cenowej pacjentów z POChP” Warszawa 2018” - materiał prezentuje wyniki niezależnego badania preferencji cenowych pacjentów i nie stanowi reklamy produktu leczniczego.