Strona główna > > Co to znaczy być...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Co to znaczy być BCorp? Kierunek Chiesi na rzecz zrównoważonej przyszłości

Data: 13/03/2023

Od 2017 roku marzec jest „miesiącem B Corp”, poświęconym celebrowaniu i uświadamianiu młodego, ale już ugruntowanego globalnego ruchu (ruch B Corp), który powstał z rewolucyjnej idei: wykorzystania biznesu jako siły dla dobra.

 

Przez wieki nasze społeczeństwo opierało się na gospodarce opartej na podziałach i nierównościach, napędzanej zyskiem bez względu na konsekwencje. Doprowadziło to do skutków, które znamy dzisiaj: pogłębiających się podziałów społecznych, zniszczonych ekosystemów, globalnego ocieplenia i katastrofalnych zmian klimatycznych. Powoduje to ogromną potrzebę zmiany kierunku, która ponownie skupi się na ludziach i środowisku.

 

Bycie firmą B Corp oznacza dzielenie się tą nową wizją prowadzenia biznesu: generowanie zysku przy jednoczesnym tworzeniu wspólnej wartości dla społeczności i środowiska. Grupa Chiesi obrała kierunek zgody z tą wizją. Jesteśmy przekonani, że istnieje inny model biznesowy i że firmy mogą być naprawdę pozytywną siłą, a nie tylko wydobywać wspólne zasoby z korzyścią dla nielicznych.

 

Kierując się tą filozofią, Chiesi zmieniło swoją formę prawną na Benefit Corporation we Włoszech, USA i Francji. Ponadto w 2019 r. firma uzyskała certyfikat B Corp od B Lab[1], co było naturalnym krokiem zgodnym z wartościami naszej grupy: stawianiem ludzi na pierwszym miejscu, odpowiedzialnością, przejrzystością oraz poczuciem wspólnoty i zrównoważonego rozwoju.

 

W 2022 zostaliśmy ponownie certyfikowani jako B Corp, potwierdzając, że jesteśmy na dobrej drodze. Proces certyfikacji wymaga od nas mierzenia naszych wyników co trzy lata za pomocą B Impact Assessment, uznanego na całym świecie narzędzia, które rygorystycznie ocenia działalność firmy i jej wpływ na środowisko, społeczeństwo, jej pracowników, społeczności lokalne i zewnętrznych interesariuszy, jednocześnie identyfikując obszary wymagające poprawy .

 

Dla Chiesi bycie B Corp oznacza ocenę naszej teraźniejszości i określanie nowych kroków w kierunku przyszłości. Nie słowami, ale czynami. Postawiliśmy sobie konkretne cele: zero emisji do 2030 roku dla bezpośredniej i pośredniej emisji GHG z zakupu energii elektrycznej i ciepła (GHG Protocol Scopes 1 i 2) oraz do 2035 roku dla wszystkich pozostałych emisji pośrednich (GHG Protocol Scope 3).

 

Jako firma zajmująca się leczeniem przewlekłych chorób układu oddechowego, duży wpływ na nasz zmieniający się klimat mają gazy cieplarniane. Zainwestowaliśmy w proces przeprojektowania, wprowadzając nowy propelent o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, a następnie nowe badania kliniczne wśród pacjentów. Proces ten przyniósł już pierwsze pozytywne wyniki w dwóch próbach fazy 1 i zostanie zakończony do 2025 r. przy inwestycji w wysokości 350 mln euro. Na tym jednak Chiesi nie poprzestaje.

 

Cały nasz łańcuch wartości i nasi dostawcy odgrywają kluczową rolę na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju. Mając na celu stworzenie zrównoważonego ekosystemu, współpracowaliśmy z naszymi dostawcami, aby stworzyć nasz pierwszy kodeks postępowania, Kodeks współzależności. Dla nas zrównoważony rozwój oznacza angażowanie wszystkich, docenianie różnorodności i wykorzystywanie jej jako siły.

 

[1] Amerykańska organizacja non-profit założona w 2006 roku przez Jaya Coena Gilberta, Barta Houlahana i Andrew Kassoya, trzech przyjaciół, którzy wierzyli w „rewolucję”.