Strona główna > > Grupa Chiesi jest...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Grupa Chiesi jest największą firmą farmaceutyczną o zasięgu światowym, która otrzymuje certyfikat B Corporation

Data: 10/10/2019
  • Firmy o statusie B Corporation spełniają najwyższe standardy podlegającej weryfikacji działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska, przejrzystości i odpowiedzialności.
  • Grupa Chiesi otrzymuje certyfikat B Corp od B Lab, wiodącej organizacji non-profit na świecie, w uznaniu działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Grupa Chiesi dołącza do światowego ruchu, obejmującego 64 kraje w zakresie 150 gałęzi przemysłu, dążącego do zmiany roli działalności biznesowej w społeczeństwie.

 

Parma (Włochy) 6 czerwca, 2019 r. Chiesi, międzynarodowa Grupa farmaceutyczna skoncentrowana na badaniach i rozwoju (Grupa Chiesi) ogłosiła, że jest największą grupą farmaceutyczną na świecie, która otrzymuje Certyfikat B Corporation. Informacja ta została podana przez B Lab, organizację non-profit, która wspiera światowy ruch osób prowadzących działalność gospodarczą dla dobra społeczeństwa. Organizacja B Lab poddała ocenie działalność na rzecz społeczeństwa i środowiska wszystkich 28 podmiotów stowarzyszonych Chiesi na podstawie wskaźnika B Impact Assessment (BIA), najbardziej rozpowszechnionego wskaźnika oceny wpływu firmy na pracowników, społeczeństwo, środowisko i klientów: światowy standard, jak również narzędzie oceny, z którego korzysta ponad 70 000 firm na świecie. 

 

„Przyznanie Certyfikatu B Corporation jest oficjalnym uznaniem naszego długotrwałego zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia człowieka, w sposób odpowiedzialny względem społeczeństwa i środowiska. Certyfikat nie jest punktem końcowym, ale filozofią biznesu, która będzie podstawą naszych wszystkich przyszłych decyzji.” komentuje Ugo Di Francesco, Dyrektor Generalny Grupy Chiesi. „Jesteśmy świadomi, że jesteśmy częścią wrażliwego systemu i że nasz sukces zależy od sukcesu samego systemu. Społeczeństwo, lokalna wspólnota, pacjenci, nasi pracownicy i cała Planeta stanowią żywe elementy tego systemu, który musimy chronić i rozwijać”.

 

„Bardzo się cieszymy, że Grupa Chiesi dołącza do grona firm o statusie B Corp” mówi Nathan Gilbert, Dyrektor wykonawczy B Lab w Europie, organizacji non-profit, która nadaje certyfikaty B Corps w Europie. „Aby uzyskać certyfikat B Corporation, firma Chiesi musiała wykazać się kierownictwem i innowacyjnością. Zdobycie tego wyróżnienia daje Chiesi niepowtarzalną okazję do podnoszenia świadomości na temat ruchu B Corp wśród innych firm w tej branży, a także poza nią.  Cieszymy się na współpracę z Chiesi, mając nadzieję na zainspirowanie innych firm do włączenia się w tę inicjatywę”.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny, Grupa Chiesi rozpoczęła globalny plan udoskonaleń zintegrowany z Planem Strategicznym Zrównoważonego Rozwoju, aby zwiększyć pozytywny wpływ firmy na społeczeństwo oraz aby umożliwić naturalne włączenie zrównoważonego rozwoju do modelu biznesowego Grupy, co stanowiło podstawę do ubiegania się o certyfikat. Proces ten rozpoczął się w 2018 r. i trwał ponad półtora roku. W ramach tego procesu Chiesi postanowiła zmienić status na Benefit Corporation, nowy innowacyjny status prawny według prawa włoskiego (ustawa nr 208/2015) i amerykańskiego (Delaware). Taki status prawny umożliwia firmom dążenie do uzyskania podwójnego celu: nie tylko wytworzenie wartości dla wspólników, ale także otwarte dążenie do uzyskania korzyści dla ogólnego interesu publicznego, to jest istotnego pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, ocenianego za pomocą zewnętrznych standardów. Zespół kierowniczy Chiesi współpracował w zakresie zrównoważonej innowacji i dążenia do uzyskania statusu B Corp z zespołem doradczym Nativa, partnerem krajowym B Lab dla Włoch.

 

„Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania Chiesi, a także jej kierownictwa i otwartości na ciągłe wyzwania, jakie sobie stawia w celu wprowadzenia w życie swoich wartości i dążenia do realizacji swojej wizji. Pracownicy Chiesi pokazują, że biznes może być naprawdę silą sprawczą dobra” skomentował Paolo Di Cesare, współzałożyciel Nativa.

 

Równolegle firma rozpoczęła wewnętrzny program We ACT – We Actively Care for Tomorrow [Aktywnie dbamy o jutro] - przedsięwzięcie, które angażuje całą wspólnotę Chiesi, podnosząc świadomość i kierując postawy i procesy na drogę bardziej zrównoważonego rozwoju.

 

„W przyszłości będziemy spoglądać na rok 2019 jako na kamień milowy w historii Grupy Chiesi. Wierzymy, że zawsze istnieje lepszy sposób działania, a obecnie bardziej niż kiedykolwiek, wyzwania społeczne i środowiskowe naszych czasów wymagają od wszystkich firm nowych działań i nowego zaangażowania” powiedziała Maria Paola Chiesi, stojąca na czeleSpołecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Grupy Chiesi. „Firma Chiesi jest gotowa przyjąć taką rolę i w nawiązaniu do naszej historii, odnowić nasze zaangażowanie na rzecz pozytywnego wpływu na ludzi, na społeczeństwo i na naszą planetę. Świętujemy dzisiaj to ważne wyróżnienie dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu i pasji wszystkich pracowników Chiesi”.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć video

 

###

 

Firmy z certyfikatem B Corp®

Firmy B Corp®, czyli firmy z certyfikatem B Corporation®, to firmy, które spełniają najwyższe standardy podlegającej weryfikacji działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska, przejrzystości działalności publicznej i odpowiedzialności prawnej w ramach równoważenia zysku i celów. Firmy B Corp tworzą społeczność liderów i promują globalny ruch osób, które wykorzystują działalność biznesową jako siłę sprawczą dobra: prowadzona przez nich działalność gospodarcza, oprócz generowania zysku, tworzy wymierny i certyfikowany pozytywny wpływ na ludzi, społeczeństwo i środowisko. Firmy o statusie B Corp podlegają zweryfikowanej ocenie według wskaźnika B Impact Assessment - rygorystycznego pomiaru wpływu firmy na swoich pracowników, klientów, społeczność i środowisko - i udostępniają swój Raport B Impact na stronie bcorporation.net. Firmy B Corp są obecne w 150 sektorach w ponad 60 krajach. Ruch B Corp ma jeden cel: zdefiniować na nowo model przedsiębiorczości, który będzie adekwatny do naszych czasów, trwały i odtwarzalny. Firmy B Corp, za pomocą wskaźnika B impact Assessment, mierzą wszystkie swoje oddziaływania tak dokładnie jak swoje zyski. Połączenie oceny zewnętrznej, przejrzystości publicznej i odpowiedzialności prawnej pozwala firmom B Corp budować zaufanie i wartość społeczną. Certyfikat B Corporation jest przyznawany przez B Lab - organizację non-profit.  www.bcorporation.net

 

B Lab

B Lab jest organizację non-profit, która wspiera światowy ruch osób prowadzących działalność gospodarczą dla wspólnego dobra™. Inicjatywy organizacji obejmują certyfikację B Corp, zarządzanie programami B Impact Management oraz promowanie struktur zarządzania, takich jak firmy typu benefit. Wizja B Lab obejmuje przychylną i zrównoważoną działalność na rzecz wspólnego dobrobytu dla ogółu społeczeństwa.

  

Grupa Chiesi

Chiesi Farmaceutici, z siedzibą w Parmie we Włoszech, jest międzynarodową grupą o charakterze badawczym posiadającą ponad 80-letnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym, która jest obecna w 27 krajach. Działalność grupy obejmuje badania i rozwój oraz sprzedaż innowacyjnych produktów medycznych w zakresie chorób układu oddechowego, opieki specjalnej i obszarów terapeutycznych chorób rzadkich. Centrum Badań i Rozwoju Grupy znajduje się w Parmie (Włochy) i wraz z 6 innymi grupami badawczo-rozwojowymi we Francji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji, wspiera programy przedkliniczne, kliniczne i rejestracyjne. Grupa zatrudnia około 5 700 pracowników. Grupa Chiesi jest firmą posiadającą certyfikat Benefit.  Więcej informacji można uzyskać na stronie www.chiesi.com

 

Deklaracja współzależności B Corp