Strona główna > > Konkurs ofert...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Konkurs ofert skierowany do hurtowni farmaceutycznych działających na polskim rynku

Data: 03/09/2021

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, iż w związku z przyjętą w Chiesi Poland Sp. z o.o. („Chiesi” lub „Spółka”) polityką w zakresie okresowej weryfikacji hurtowni farmaceutycznych prowadzących dystrybucję produktów Chiesi („Produkty”), Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu konkursu ofert skierowanego do działających na polskim rynku hurtowni farmaceutycznych.

 

Celem procesu weryfikacyjnego jest zapewnienie niezakłóconej dystrybucji Produktów (w tym produktów z poszerzonego w ostatnim okresie portfolio produktowego obejmujących m.in. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz suplementów diety) przy jednoczesnym spełnieniu określonych celów biznesowych Spółki oraz wymogów wynikających z ostatnich zmian w otoczeniu rynkowym.

 

Elementem realizowanego w tym zakresie projektu jest ocena potencjału zainteresowanych współpracą hurtowni farmaceutycznych – przede wszystkim pod kątem spełniania przez nie wymogów niezbędnych dla sprostania aktualnym oczekiwaniom rynku.

 

Na zlecenie Chiesi, koordynacja procesu zbierania i oceny danych przeprowadzona zostanie przy wsparciu niezależnego doradcy, co ma na celu zapewnienie poufności przekazywanych danych i zachowanie obiektywizmu prowadzonego badania.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w konkursie, prosimy o przesłanie informacji na adres: pl_chiesi_kwestionariusz@pwc.com. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo kwestionariusz, który należy uzupełnić oraz odesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2021 r. (włącznie).

 

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły będą zagadnień związanych z działalnością Państwa firmy oraz jej zaangażowania w proces dystrybucji produktów. Udzielone przez Państwa odpowiedzi wykorzystane zostaną wyłącznie do celów związanych z oceną potencjału perspektyw rozwoju współpracy z Chiesi i nie będą przetwarzane w żadnych innych celach. Zostaną one zebrane i poddane analizie przez niezależnego doradcę, który przedstawi Spółce wyniki analizy wyłącznie w postaci informacji zagregowanych (niepozwalających na identyfikację respondenta).

 

Planowany harmonogram konkursu kształtuje się następująco:

24.09.2021 – ostateczny termin na przesłanie wypełnionych kwestionariuszy;

27.09.2021 – 1.10.2021 – ocena uzupełnionych kwestionariuszy przez niezależnego doradcę;

4.10.2021 – 8.10.2021 – ogłoszenie wyników konkursu;

11.10.2021 – 30.10.2021 – zaproszenie do współpracy zwycięzców konkursu.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adres: pl_chiesi_kwestionariusz@pwc.com.

Z poważaniem,